برچسب: جوک،لطیفه،فکاهی،شوخی،دست اول ،جدید،تازه،نو،تاپ،خنده در،شنیدنی،١٣٩٢،٢٠١٣، طنز،فارسی