برچسب: تهران،پارک،گردش،تفریح ،تفرج،قدم زدن،لذت بردن،حومه،گردشگاه،اطراف تهران،پیک نیک