برچسب: تعمیر،بگو مگو،زن،شوهر،خانواده،آشپزی،اجاق،آشپزخونه،خانوم، آقا،گرون،زرنگ،تحقیر،اعتماد،گاز،خرابکاری،ناشی

3

طنز تعمیر اجاق گاز!

00چند هفته ای بود که عیال  هر روز میگفت که اجاق گازمون درست کار نمیکنه، یکی  از شعله هاش روشن نمیشه! منم میگفتم عیب نداره حالا، ۴ تا شعله هستن، ۳ تای دیگر رو استفاده کن!...