برچسب: ترک،سیگار،عادت،دود،دخانیات،مشکل،سخت،کشیدن،درد،رنج،تحمل،اخلاق،راه،روش،پارس نیوز،وین،اتریش

ترک عادت ! 2

ترک عادت !

00چند هفته پیش جاتون خالی، خانوادگی  رفته بودیم خونه یکی از دوستان، دیدیم دوستمون خیلی اخماش تو همه! آدمی که هیچ وقت  خنده از لبش دور نمیشد رو با صد من عسل هم نمیشد...