برچسب گذاری توسط: ترس،مسافر،فرودگاه،زندان،اعدام،ایران،گربه،شوخی،مزه،طنز،غربت،خانواده،مادر،پدر،خواهر،برادر

2

گربه مخوف!

بعد از اینکه رژیم در ایران عوض شد، خیلی از هموطنان دوست داشتن برای دیدن خانواده برگردن ایران! خیلی ها با دلیل بعضی ها هم بدون هیچ دلیلی میترسیدن که موقع برگشت تو فرودگاه...

error: Content is protected !!