برچسب: ترس،مسافر،فرودگاه،زندان،اعدام،ایران،گربه،شوخی،مزه،طنز،غربت،خانواده،مادر،پدر،خواهر،برادر

2

گربه مخوف!

00بعد از اینکه رژیم در ایران عوض شد، خیلی از هموطنان دوست داشتن برای دیدن خانواده برگردن ایران! خیلی ها با دلیل بعضی ها هم بدون هیچ دلیلی میترسیدن که موقع برگشت تو فرودگاه...