برچسب گذاری توسط: تبریز

iran in 10 minutes 0

iran in 10 minutes

دیدن تمام ایران در ۱۰ دقیقه!

390

نظر سنجی: بهترین شهر ایران برای زندگی

دوستان نظر سنجی جدیدی را در پارس نیوز شروع میکنم و امیدواریم که با همکاری همه دوستان، بخصوص هموطنان عزیز داخل کشور ،کشف کنیم!  که محبوب ترین شهرهای  ایران برایزندگی، کدام شهر ها هستند!...

error: Content is protected !!