برچسب گذاری توسط: بچه،بارداری،حاملگی،تصمیم،خانواده،پدر،مادر،فرزند،دختر،پسر

0

فرزند دوم بعد از چند سال

  در گذشته والدین  به تفاوت سنی بچه ها ،اهمیتی نمی دادند.مثلا ممکن بود بین دو بچه حتی 10 سال اختلاف سنی وجودداشت. ولی امروزه این  فاصله سنی  بسیار پر اهمیت تلقی می شود...