برچسب: اگه عشق همینه

بازم دلم گرفته 0

بازم دلم گرفته

00دوستان, داستان ما ایرانی ها و فارسی زبون ها هم خیلی بامزست., خانومه قر میده, همه هم با شادی دست میزنن, اونوقت چی میخونه که اینقدر خوشحاله و میرقصه و قر میده؟ بازم دلم...