برچسب: اندام،زیبایی،تناسب،خانوم،زن،بانوان،وزن،قد،بهترین،استاندارد،معمولی،قابل قبول

قد و وزن مناسب برای خانم ها 0

قد و وزن مناسب برای خانم ها

00  اکثر مردم گمان می کنند که برای محاسبه وزن ایده آل خود ، فقط باید به قدشان توجه کنند اما حقیقت این است که برای محاسبه دقیق وزن ایده آل ، به غیر...