برچسب: استیو جابز،اپل،آیفون،مرگ،مردان،قبر،آخرت،وین،ایران،اتریش

خسر الدنیا والاخره 8

خسر الدنیا والاخره

00این همه بالا و پایین، اینهمه کار و زحمت، این همه درد و رنج، اخرشم تلپی افتاد مرد! چی شد اونهمه پول؟ چه کمکی تونستن اونهمه میلیارد دلار بهش بکنن؟