برچسب گذاری توسط: اتریش،wien،austria

جشن نوروزی کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش 0

جشن نوروزی کانون مهندسان ایرانی مقیم اتریش

00کانون مهندسان ایرانی در وین، امسال نیز مانند سالهای گذشته نوروز باستانی را در وین جشن میگیرند. تاریخ برگزاری این جشن، شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۸۹ معادل ۱۹ مارس   ۲۰۱۱ و محل آن مانند سالهای...