برچسب: آموزش زن،کلاس،مدرسه،آلمانی،فرگیری،یاد گرفتن،مکالمه،محاوره،اتریش،وین