برچسب: آلمان،دکتر،نیازمندیها،کتاب زرد،توریست،فارسی،ایران.ایرانی،هامبورگ،برلین،کلن،فرانکفورت،هسن،بایر، برلین،مغازه،فروشگاه،سوپر مارکت،رستوران،مترجم،وکیل،هتل،هانور،ایرانیان،مقیم،بن،پایتخت Iran