برچسب: آشپزی،پختن،برنج،کاته،دستور،بچه،دختر،پدر،مادر،مکدونالد،رستوران،دروغ،چاخان،مهمونی

آشپزی بند انگشتی! 4

آشپزی بند انگشتی!

00 ارسال‌شده در نوشته‌های بابی در آوریل 26, 2009 چند وقت پیش، خانومم خونه نبود، زنگ زد گفت، من دیرتر میام، خورشت حاضره،  فقط باید رو اجاق  گرمش کنی‌،  واسه خودت و بچه‌ها یک...