شماره تلفن های ضروری در کلان شهر تبریز

 تلفن هاي ضروري كلانشهر تبريز آتش نشاني 125 اداره آگاهي 130 استانداري 138/5263333 اطلاعات ناجا 116 اطلاعات پرواز 199 اورژانس…

Continue Readingشماره تلفن های ضروری در کلان شهر تبریز