دسته: خانه و خانواده

0

لباس بافت آب رفته را با این روش به حالت اول بازگردانید

00 استفاده از انواع ژاکت و پلیور های بافت در زمستان رایج است، اما این نوع لباس ها به دلیل نوع پارچه و بافتی که دارند قبل از هر کاری نیاز به روش نگهداری...