ردپای ایران در فرانسه

https://youtu.be/4KOBRioOyfE #پهلوی رابطه ایرانی‌ها و فرانسوی‌ها قدمت طولانی داره، از دوره صفویه و قاجار تا زمان پهلوی و جمهوری اسلامی. اما آیا می‌شه از این رابطه اثری توی پایتخت فرانسه…

ادامه خواندنردپای ایران در فرانسه

The Parisian Shopper’s Paradise: A Comprehensive Guide to Shopping in the City of Lights

The Ultimate Guide to Shopping in Paris: From Iconic Stores to Hidden Gems Paris, known as the City of Lights, is not only a top destination for lovers of art,…

ادامه خواندنThe Parisian Shopper’s Paradise: A Comprehensive Guide to Shopping in the City of Lights