آموزش کامل همه زمان های زبان انگلیسی

5
(1)
dabireonline
در این ویدئو به آموزش کامل همه 12 زمان زبان انگلیسی پرداخته ایم. و همه حالت های مختلف زمان ها را بررسی کرده ایم. زمان های انگلیسی شامل زمان های زیرهستند که به صورت کامل بررسی کرده ایم. زمان حال ساده – زمان حال استمراری – زمان حال کامل – زمان حال کامل استمراری زمان گذشته ساده – زمان گذشته استمراری – زمان گذشته کامل – زمان گذشته استمراری زمان آینده ساده – زمان آینده استمراری – زمان آینده کامل – زمان آینده کامل استمراری

آموزش همه زمان های زبان انگلیسی – all English tenses

 

در این ویدئو به آموزش همه 12 زمان زبان انگلیسی پرداخته ایم. و همه حالت های مختلف زمان ها را بررسی کرده ایم. زمان های انگلیسی شامل زمان های زیرهستند که به صورت کامل بررسی کرده ایم. زمان حال ساده – زمان حال استمراری – زمان حال کامل – زمان حال کامل استمراری زمان گذشته ساده – زمان گذشته استمراری – زمان گذشته کامل – زمان گذشته استمراری زمان آینده ساده – زمان آینده استمراری – زمان آینده کامل – زمان آینده کامل استمراری

این مطلب چقدر مورد پسندتون قرار گرفت؟ 🧡? How useful was this post

! Click on a star to rate it

Average rating متوسط رای ها 5 / 5. تعداد رای ها : Vote count 1

هنوز کسی رای نداده ! No votes so far! Be the first to rate this post

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید