مهستی مگیرش از من با متن ترانه

0
(0)

متن کامل مگیرش از من با صدای زنده یاد مهستی

خدای من تو را قسم به حرمت شکوه و غم
مگیرش از من
خدای من تو را قسم به حرمت شکوه و غم
مگیرش از من
نیاور آن زمانکه او به عشق تازه رو کند
نیاور ای خدا که او به خون من وضو کند
مگیرش از من
کنون که بسته عمر من به گرمی وجود او
مگیرش از من
تب وفا شرر زند ز تار من به پود او
مگیرش از من
مرا از او جدا مکن به بحر غم رها مکن
دل پر از محبتش به رنج من رضا مکن
در این قفس خدایا تو کرده ای اسیرم
رها مکن ز بندم که دور از او بمیرم
مگیرش از من
خدای من تو را قسم به حرمت شکوه و غم
مگیرش از من
خدای من تو را قسم به حرمت شکوه و غم
مگیرش از من
نیاور آن زمانکه او به عشق تازه رو کند
نیاور ای خدا که او به خون من وضو کند
مگیرش از من
کنون که بسته عمر من به گرمی وجود او
مگیرش از من
تب وفا شرر زند ز تار من به پود او
مگیرش از من
مرا از او جدا مکن به بحر غم رها مکن
دل پر از محبتش به رنج من رضا مکن
در این قفس خدایا تو کرده ای اسیرم
رها مکن ز بندم که دور از او بمیرم
مگیرش از من

این مطلب چقدر مورد پسندتون قرار گرفت؟ 🧡? How useful was this post

! Click on a star to rate it

Average rating متوسط رای ها 0 / 5. تعداد رای ها : Vote count 0

هنوز کسی رای نداده ! No votes so far! Be the first to rate this post

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید