خواستگاری سحر رفتن ! 😂 پسر افغان رو فرستادیم خاستگاری

5
(1)

Farsi Friends

فارسی فرندز
پسر افغان رو هماهنگ کردیم باهاش فرستادیم خاستگاری سحر
دوربین مخفی این دفعه برای سحره
قراره افغان ها ایسگاش کنن
لطفا همراه ما باشید 👇🏻❤️:

این مطلب چقدر مورد پسندتون قرار گرفت؟ 🧡? How useful was this post

! Click on a star to rate it

Average rating متوسط رای ها 5 / 5. تعداد رای ها : Vote count 1

هنوز کسی رای نداده ! No votes so far! Be the first to rate this post

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید