پل خواجو و سی وسه پل اصفهان

5
(1)

Ali Aghajanzadeh

پل خواجو و سی و سه پل از پل های تاریخی شهر اصفهان هست که در دوره صفویه ساخته شده است. سی و سه پل در زمان شاه عباس اول و پل خواجو در زمان شاه عباس دوم ساخته شده است. فقط حیف که زمانی که ویدیو رو داشتم میگرفتم زاینده رود آب نداشت. توی سفر به اصفهان حتما بازدید از این دو پل رو فراموش نکنید، مخصوصا غروب و شب های پل خواجو که یک حس و حال دیگه ای داره.

Khaju Bridge and Siosepol Bridge (also known as The Allahverdi Khan Bridge) are two famous historical bridges in Isfahan, Iran, which were built in the Safavid era. Siosepol was built during the reign of Shah Abbas I and Khaju Bridge, Shah Abbas II. But sadly, when I was recording this video, Zayanderud had no water. If you travel to Isfahan city, don’t forget to visit these two bridges; especially in the evening or at nights, Khaju Bridge has a very special atmosphere

این مطلب چقدر مورد پسندتون قرار گرفت؟ 🧡? How useful was this post

! Click on a star to rate it

Average rating متوسط رای ها 5 / 5. تعداد رای ها : Vote count 1

هنوز کسی رای نداده ! No votes so far! Be the first to rate this post

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید