لحظه دیدار سپیده رئیس سادات

 

صدا : سپیده رئیس السادات
شعر مهدی اخوان ثالث
سه تار : بهداد بابایی
تنبک : محسن کثیرالسفر

متن کامل لحظه دیدار با صدای بی نظیر سپیده رئیس سادات

لحظه ی دیدار نزدیک است
لحظه ی دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام ، مستم
باز من دیوانه ام ، مستم
باز می لرزد ، دلم ، دستم

باز گویی در جهان دیگری هستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
باز می لرزد ، دلم ، دستم

های، نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ
های، نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ

های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست
های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست

آبرویم را نریزی ، دل
آبرویم را نریزی ، دل

ای نخورده مست
ای نخورده مست

لحظه ی دیدار نزدیک است

سه تار بهداد بابایی تمبک محسن کثیرالسفر آواز سپیده رییس سادات دستگاه ماهور

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.