حمید هیراد خدا نکند با متن ترانه

متن کامل خدا نکند با صدای حمید هیراد

حمید هیراد خدا نکند با متن ترانه
سکوت سردِ خانه و بی تابی شبانه و یک دل پُر بهانه و باران و حسرت
شکست عاشقانه و حالِ من دیوانه و
بی رحمی زمانه و، باران و حسرت
نفهمیدی که عشق و جان منی جان که چه گویم جهانِ منی
نفهمیدی که بَر دلم چه گذشت
تو قرارِ دل بی قرارِ منی
نفهمیدی که عشق و جان منی جان که چه گویم جهانِ منی
نفهمیدی که بَر دلم چه گذشت
تو قرارِ دل بی قرارِ منی
خدا نکند یادت بیاید خدا نکند قلبت بخواند من را هر زمان هرجا ببیند
خدا نکند عشقت بمیرد
عشقت بمیرد
نفهمیدی که عشق و جان منی جان که چه گویم جهانِ منی
نفهمیدی که بَر دلم چه گذشت
تو قرارِ دل بی قرارِ منی
نفهمیدی که عشق و جان منی جان که چه گویم جهانِ منی
نفهمیدی که بَر دلم چه گذشت
تو قرارِ دل بی قرارِ منی

مطالب مرتبط