….یادی از گذشته های بهتر, یاد ایران بخیر.

[archiveorg cfpsuqujhn-5 width=640 height=480 frameborder=0 webkitallowfullscreen=true mozallowfullscreen=true]

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.