Sami Yusuf – Nasimi with Azerbaijani lyrics & English ; Persian translation

4.7
(7)

 

Sığmazam           I can’T fit                   نمیگنجم

Azerbaijani
Nasimi
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Nara yanan şəcər mənəm, çərxə çıxan həcər mənəm
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam, sığmazam
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam, sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam, sığmazam
Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşrü sirat əsinciyəm
Bunca qumaşü rəxt ilə mən bu dükana sığmazam
Şəhd ilə həm şəkər mənəm, şəms mənəm, qəmər mənəm
Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam

https://lyricstranslate.com

 

 

English translation
Nasimi
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me (I can fit in two worlds, I can’t fit in this world)

An omnipresent pearl am I and both worlds cannot compass me

Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
An omnipresent pearl am I and both worlds cannot compass me
I am the stars, the sky, the angel, revelation come from God
So hold your tongue and silent be! There is no tongue can compass me
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
An omnipresent pearl am I and both worlds cannot compass me
I am the burning bush. I am the rock that rose into the sky
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
An omnipresent pearl am I and both worlds cannot compass me
I am the atom, sun, four elements, five saints, dimensions six
Go seek my attributes! But explanations cannot compass me
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
An omnipresent pearl am I and both worlds cannot compass me
With such a wealth of wares, this worldly counter cannot compass me
I am both shell and pearl, the Doomsday scales, the bridge to Paradise
With such a wealth of wares, this worldly counter cannot compass me
I am the Holy Book, its letters, he to whom God spoke
The word, the one who spoke it and the argument I am
I am both shell and pearl, the Doomsday scales, the bridge to Paradise
With such a wealth of wares, this worldly counter cannot compass me
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
An omnipresent pearl am I and both worlds cannot compass me
I am the atom, sun, four elements, five saints, dimensions six
Go seek my attributes! But explanations cannot compass me
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
I am both shell and pearl, the Doomsday scales, the bridge to Paradise
With such a wealth of wares, this worldly counter cannot compass me
I am the Holy Book, its letters, he to whom God spoke
The word, the one who spoke it and the argument I am
Cannot compass me, cannot compass me, cannot compass me, cannot compass me
I am both shell and pearl, the Doomsday scales, the bridge to Paradise
With such a wealth of wares, this worldly counter cannot compass me
Pay due regard to form, acknowledge content in the form, because
Body and soul I am, but soul and body cannot compass me
Both worlds within my compass come, but this world cannot compass me
An omnipresent pearl am I and both worlds cannot compass me
This world cannot compass me

 

Persian translation

نسیمی (اسم شاعر)

دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان* منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
ذره منم ، خورشید منم ، چهار و پنج و شش منم
صورتم را ببین و بیان کن ، چون که در بیان نمیگنجم
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
شجری(درخت) که در آتش میسوزه منم ، حجری (سنگ) که به چرخش در می آید منم**
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
ذره منم ، خورشید منم ، چهار و پنج و شش منم
صورتم را ببین و بیان کن ، چون که در بیان نمیگنجم
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم
دولت جاودان منم ، در آیینه دان نمیگنجم
گرچه امروز نسیـمـیـم ، هاشمـیـم قریـشـیـم
تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم
دولت جاودان منم
گرچه امروز نسیمیم ، هاشمیم قریشیم
نشانه هایم از من بزرگتر و اعلاتر هستند ، در آیات و نشانه ها نمیگنجم
نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم
تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم
دولت جاودان منم در آیینه نمیگنجم
نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم
نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم
نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
ذره منم ، خورشید منم ، چهار و پنج و شش منم
صورتم را ببین و بیان کن ، چون که در بیان نمیگنجم
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
تیر منم کمان منم پیر منم جوان منم
دولت جاودان منم ، در آیینه نمیگنجم
گرچه امروز نسیمیم ، هاشمیم قریشیم
نشانه هایم از من بزرگتر و اعلاتر هستند ، در آیات و نشانه ها نمیگنجم
نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم ، نمیگنجم
هم صدفم هم مرواریدم ، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
با این همه رخت و قماش من در این دکـّـان نمیگنجم
شهد و شکر منم ، شمس منم قمر منم
روح و روان میبخشم ، در روح و روان نمیگنجم
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
دو جهان در من میگنجند ، من در این جهان نمیگنجم
گوهرلامکان منم ، در کائنات و مکانها نمیگنجم
من در این جهان نمیگنجم
من در این جهان نمیگنجم
من در این جهان نمیگنجم

https://lyricstranslate.com

TƏSVİRİ

Bu mahnının sözləri Azərbaycan dilində bəstələyən ilk ədəbi şəxsiyyətlərdən biri olan XIV əsr mistik şairi Nəsiminin poeziyasından gəlir. Bəstəkar Şur muğamında sufilik mərasimlərini yüksək enerjili zərb və göz qamaşdıran avaz bölmələri ilə səsləndirən bu yeni əsərində ecazkar əhval-ruhiyyə yaradır. Musiqi povesti əzəmətli, güclü və olduqca gözəldir.

Azərbaycan, Bakıdakı Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən 43-cü UNESCO Ümumdünya İrsi Komitəsinin Açılış Mərasimində canlı ifa olundu.

 

English

DESCRIPTION

The lyrics of this song come from the poetry of the 14th century mystical poet Nasimi, who was one of the first literary figures to compose in Azerbaijani. The composer sets an ecstatic mood in this new piece in Shur mugham that evokes Sufi ceremonies through high-energy percussion and dazzling avaz sections. The musical narrative is majestic, powerful and intensely beautiful. Performed live at the Opening Ceremony of the 43rd UNESCO World Heritage Committee held at the Heydar Aliyev Center in Baku, Azerbaijan.

Deutsch

BESCHREIBUNG

Die Texte dieses Liedes stammen aus der Poesie des mystischen Dichters Nasimi aus dem 14. Jahrhundert, der als eine der ersten literarischen Figuren in Aserbaidschan komponierte. Der Komponist sorgt in diesem neuen Stück in Shur Mugham für eine ekstatische Stimmung, die durch energiegeladene Percussion- und schillernde Avaz-Abschnitte an Sufi-Zeremonien erinnert. Die musikalische Erzählung ist majestätisch, kraftvoll und sehr schön.

Live aufgeführt bei der Eröffnungsfeier des 43. UNESCO-Welterbekomitees im Heydar Aliyev Center in Baku, Aserbaidschan.

Farsi

شرح

متن این ترانه از شعر نسیمی شاعر عرفانی قرن 14 گرفته شده است که از نخستین چهره های ادبی بود که به زبان آذربایجانی سرود .
آهنگساز در این قطعه جدید در دستگاه شور حال وهوایی ایجاد می کند که مراسم صوفیانه را از طریق ساز های کوبه ای پر انرژی و بخشهای خیره کننده آواز , بر می انگیزد .
روایت موسیقی با شکوه ، قدرتمند و به شدت زیبا است.

اجرای زنده در مراسم افتتاحیه چهل و سومین کمیته میراث جهانی یونسکو که در مرکز حیدر علی اف در باکو ، آذربایجان برگزار شد.

Azerbaycanca
Nasimi
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Nara yanan şəcər mənəm, çərxə çıxan həcər mənəm
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam, sığmazam
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam, sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Zərrə mənəm, günəş mənəm, çar ilə pəncü şeş mənəm
Surəti gör bəyan ilə, çünki bəyana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Tir mənəm, kaman mənəm, pir mənəm, cavan mənəm
Dövləti-cavidan mənəm, ayinədana sığmazam
Gərçi bu gün Nəsimiyəm, haşimiyəm, qureyşiyəm
Məndən uludur ayətim, ayətə, şana sığmazam
Sığmazam, sığmazam, sığmazam, sığmazam
Həm sədəfəm, həm inciyəm, həşrü sirat əsinciyəm
Bunca qumaşü rəxt ilə mən bu dükana sığmazam
Şəhd ilə həm şəkər mənəm, şəms mənəm, qəmər mənəm
Ruhi-rəvan bağışlaram, ruhi-rəvana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Məndə sığar iki cahan, mən bu cahana sığmazam
Gövhəri-laməkan mənəm, kövnü məkana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam
Mən bu cahana sığmazam

https://lyricstranslate.com

این مطلب چقدر مورد پسندتون قرار گرفت؟ 🧡? How useful was this post

! Click on a star to rate it

Average rating متوسط رای ها 4.7 / 5. تعداد رای ها : Vote count 7

هنوز کسی رای نداده ! No votes so far! Be the first to rate this post

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید