Adam Barfi Amirnezam Samadabadi امیر نظام صمدآبادی داستان آدم برفی

0
(0)

Amir Samadabadi

هفت سالم بود صبح زود وقتی از خواب بیدار شدم تا به مدرسه بروم دیدم زمین مثل عروس ها پیرهن سفید پوشیده برف آمده بود… چه خبر خوبی، برف آمده بود و مدرسه ها تعطیل شده بود قرار بود برای اولین بار آدم برفی درست کنم… یک آدم برفی فقط و فقط برای خودملباس گرم پوشیدم و دستکش هایم را دست کردم و به کوچه رفتم …خیلی سرد بود…شروع کردم به جمع کردن برف ها… دست هایم یخ زده بود ولی من آدم برفی می خواستمبدتر از سرما حرف های عابرانی بود که تا من را می دیدند می گفتند سرد است برو به خانه، سرما می خوری…با یک آفتاب زود آب می شود ” اصلا شاید کسی دلش بخواهد سرما بخورد ” این را می گفتم و دست هایم را هاااا می کردم تا کمی گرم شوندتمام شد… زیباترین آدم برفی دنیا را من با دست های یخ زده ساختمهویج و دکمه و… از خانه برداشتم و کاملش کردم… نزدیک ظهر شد دستکش و شال و کلاهم را به آدم برفی دادم و رفتم خانه تا کمی گرم شومچشم هایم داد می زد که سرما خورده ام اما چه اهمیتی داشت … من آدم برفی داشتم یک آدم برفی برای خودماز خستگی و اثرات قرص سرما خوردگی کنار بخاری خوابم برد بیدار که شدم دیدم انگار چند فصل خوابیده ام… آفتاب شده بود…خودم را به کوچه رساندم دیدم یادگاری هایم را گذاشته و رفتهحرف عابران در گوشم مثل یک نوار ضبط شده مدام تکرار می شد سرد است برو به خانه، سرما می خوری… با یک آفتاب زود آب می شودبعد از آن دیگر آدم برفی درست نکردم …این روزها وقتی چشم هایم را می بندم تعداد زیادی آدم برفی جلوی چشم هایم می آیند که هیچ کدام از برف ساخته نشده اند ولی مرامشان همان مرام آدم برفی ست … با اولین آفتاب آب می شوند
و می روند توی زمین… یادگاری هایشان می ماند و حرف عابران

#آدم_برفی
متن: #حسین_حائریان
اجرا: #امیرنظام_صمدآبادی

این مطلب چقدر مورد پسندتون قرار گرفت؟ 🧡? How useful was this post

! Click on a star to rate it

Average rating متوسط رای ها 0 / 5. تعداد رای ها : Vote count 0

هنوز کسی رای نداده ! No votes so far! Be the first to rate this post

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید