خوشمزه ترین ماکارونی به سبک ایرانی مامانپز،باتهدیگ سیب زمینی باآشپزخانه فریبا Delicious Spaghetti

4.7
(6)

آشپزخانه فریبا Fariba’s Kitchen

اگه دلتنگ ماکارونی مامان هستید،حتماامتحان کنید ماکارونی به سبک وروش مامانپزایرانی،یادآورخاطرات، باتهدیگ سیب زمینی باآشپزخانه فریبا

Spaghetti 500 gr
Ground Beef 400_450 gr
1 Large Onion
1 Green Bell Pepper
4 Medium Tomato
3-4 Tbsp Tomato Paste
1-2 Tbsp Lemon Juice
Potato
Salt
1 tsp Turmeric
1 tsp Black Pepper
1/5 tsp Red Pepper
1/2 tsp Garlic Powder
1/2 tsp Paprika Powder
1/2 tsp Oregano
1/2 tsp Basil

این مطلب چقدر مورد پسندتون قرار گرفت؟ 🧡? How useful was this post

! Click on a star to rate it

Average rating متوسط رای ها 4.7 / 5. تعداد رای ها : Vote count 6

هنوز کسی رای نداده ! No votes so far! Be the first to rate this post

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید