ترانه مشهور شانه با صدای زنده یادان پوران و ویگن

 

شعر این ترانه از ناصر رستگارنژاد و تنظیم از عباس شاپوری است.

متن کامل شانه :

بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

دل در مویت دارد خانه
مجنون گردد چو زنی هر دم شانه
مجنون گردد چو زنی هر دم شانه

بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

دل در مویت دارد خانه
مجنون گردد چو زنی هر دم شانه
مجنون گردد چو زنی هر دم شانه

در حلقه مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

دل در مویت دارد خانه
مجنون گردد چو زنی هر دم شانه
مجنون گردد چو زنی هر دم شانه

در حلقه مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

دل در مویت دارد خانه
مجنون گردد چو زنی هر دم شانه
مجنون گردد چو زنی هر دم شانه

#SufiWhirler​​ #Bint_El_Shalabiya​ #بر_گیسویت_ای_جان_کمتر_زن_شانه​

“Bint El Shalabiya” – “بر گیسویت ای جان کمتر زن شانه” – “بنت الشلبیه”

 

Christy Scott
Ethno on the Road 2016
Thank you for all your lovely encouraging comments. I am from Scotland and learned this song on tour with a gentleman who advised me it was Palestinian. I do not wish to offend anyone with the title however it appears that its origin is debated.

#ویگن #پوران #شانه #گیسو #پارس نیوز #متن #تکست
#Vigen #Pooran #Shaneh #Parsnews #Arzexchange #lyrics

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.