لیست آدرس و شماره تلفن هتل های مازندران

لیست هتل های استان مازندران


 

آپادانا

تلفن: ۳۲۳۱۳۸۱ (۰۱۹۱)

نمابر: ۳۲۳۱۳۸۱

نشانی: نوشهر، خیابان بهار آزادی

 

 

اردوگاه چلندر

تلفن:  ۹-۳۱۴۶۳۱۸  (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: نوشهر، کیلومتر ۱۸ نوشهر به نور

 

 

ارکیده

تلفن: ۲۱۶۳۰۰۶ (۰۱۹۱)

نمابر:

نشانی: چالوس، جاده تنکابن، جنب پلیس راه نور سر

 

اسرم

تلفن:۲- ۳۲۵۵۰۹۰ (۰۱۵۱)

نمابر:  ۳۲۵۰۹۶۷

نشانی: ساری، ابتدای کمربندی پل تجن

 

 

بابا سینا

تلفن:  ۷۷۴۳۴۶۶ (۰۱۲۲)

نمابر:  ۷۷۴۷۴۴۵

نشانی: محمود آباد، خیابان آزادی، انتهای بلوار

 

بادله

تلفن: ۲۴۴۲۵۴۸ (۰۱۵۲)

نمابر: ۴۲۲۲۵۴۸

نشانی: ساری، کیلومتر ۱۰ ساری به نکا

 

 

برج

تلفن: ۳۲۲۰۵۳۰ (۰۱۹۱)

نمابر: ۲۲۷۰۵۲

نشانی: جاده نوشهر به چالوس، نبش کوچه تمدن

 

بزرگ نور

تلفن:  ۶-۶۲۲۹۲۴۵ (۰۱۲۲)

نمابر:

نشانی: نور،              خیابان معلم

 

 

بهشهر

تلفن:  ۵۲۲۴۱۷۷ (۰۱۵۲)

نمابر:  ۵۲۷۰۸۸۸

نشانی: بهشهر، بلوار شهید هاشمی نژاد

 

 

بین المللی کلاردشت

تلفن: ۹-۲۶۲۷۰۰۰ (۰۱۹۲)

نمابر:  ۲۶۲۳۹۹۵

نشانی: کلاردشت

 

 

پارسیان (آزادی) رامسر-جدید

تلفن:  ۵-۵۲۲۳۵۹۲ (۰۱۹۲)

نمابر:  ۵۲۲۵۱۷۴

نشانی: رامسر، خیابان شهید رجائی

 

پارسیان (آزادی) رامسر -قدیم

تلفن: ۴-۵۲۲۳۵۹۲ (۰۱۹۲)

نمابر:  ۵۲۲۵۱۷۴

نشانی: رامسر، خیابان شهید رجائی

 

 

پارسیان خزر (انقلاب)

تلفن: ۸- ۲۱۶۲۰۰۱ (۰۱۹۱)

نمابر:  ۲۱۶۰۲۰۱

نشانی:  چالوس، کیلومتر ۱۲ چالوس تنکابن،  روبروی نمک آبرود

 

پامچال

تلفن: ۳۲۲۲۵۶۷ (۰۱۹۱)

نمابر:

نشانی: نوشهر، ابتدای شهر روبروی جنگلبانی

 

 

پیوندی

تلفن:  ۴-۳۶۷۲۵۹۳ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی:  نوشهر، خیرود

 

 

ترنج

تلفن:  ۷۷۴۲۷۵۴ (۰۱۲۲)

نمابر:

نشانی: محمود آباد، خیابان معلم

 

 

تلار

تلفن: ۵-۲۲۹۳۲۳۲ (۰۱۲۳)

نمابر:  ۲۲۹۳۲۳۲

نشانی: قائم شهر، بعد از رودخانه تلار

 

 

جهانگردی فین

تلفن: ۲۲۲۶۵۳۷ (۰۱۹۱)

نمابر: ۲۲۱۲۲۶۸

نشانی: چالوس، جاده کندوان، روبروی پارک فین

درنای سفید

تلفن: ۵۶۶۰۰۳۰

نمابر:

نشانی: فریدونکنار

 

 

رز

تلفن: ۲۲۲۵۷۱۱ (۰۱۵۱)

نمابر:

نشانی: ساری، جاده خزرآباد

 

 

رضا

تلفن:  ۲۲۲۴۱۲۷ (۰۱۱۱)

نمابر:

نشانی:بابل، میدان ۱۷ شهریور

 

 

ژربرا

تلفن: ۳۲۲۸۱۱۱ (۰۱۹۱)

نمابر:  ۳۲۲۲۳۳۲

نشانی: نوشهر، بلوار شهید خیریان

 

 

سارویه

تلفن: ۳۲۴۷۶۷۹ (۰۱۵۱)

نمابر: ۳۲۴۵۶۰۰

نشانی: ساری، بلوار طالقانی مقابل پمپ بنزین

 

سالار دره

تلفن:  ۳۸۸۲۳۰۶ (۰۱۵۲)

نمابر:  ۳۸۸۲۱۰۹

نشانی: ساری، کیلومتر ۱۲ جاده ساری، کیاسر

 

 

سپید گل

تلفن:  ۳۱۵۳۲۳۶ (۰۱۹۲)

نمابر:  ۳۱۵۳۲۴۲

نشانی:  نوشهر، کیلومتر ۷ چاده نوشهر به محمود آباد

سلمانشهر

تلفن: ۱-۴۸۲۳۲۲۰ (۰۱۹۴)

نمابر:

نشانی: سلمانشهر، خیابان امام خمینی

 

 

شالیزار

تلفن: ۳- ۳۲۵۰۰۰۱ (۰۱۹۱)

نمابر:  ۳۲۳۵۰۵۱

نشانی: نوشهر، نور، میدان آزادی

 

 

شوکا

تلفن:  ۲۴۲۴۷

نمابر:

نشانی: بابلسر، بلوار شهید علیزاده (پاسداران)

 

شیرین

تلفن:  ۲۷۴۲۲۲۳ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: کلاردشت

 

 

صدف

تلفن: ۲-۳۱۲۲۵۶۲ (۰۱۹۱)

نمابر: ۳۱۲۲۶۸۹

نشانی: نوشهر، کیلومتر ۱۰ ، به طرف نور پل خیرود

 

صفاتیان

تلفن: ۵۲۲۲۹۱۶ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: رامسر، خیابان شهید رجائی

 

 

فاندر

تلفن:  ۲۲۱۱۴۵۱ (۰۱۹۱)

نمابر:

نشانی: چالوس، خیابان رادیو دریا

 

فرح آباد

تلفن: ۴- ۳۴۶۲۴۶۳ (۰۱۵۲)

نمابر:  ۳۴۶۲۴۶۳

نشانی: ساری، فرح آباد، دوکیلومتر قبل از دریا

 

کاسپین

تلفن: ۵۲۲۲۵۴۴ (۰۱۲۲)

نمابر:

نشانی: بابلسر، جاده بابلسر، فریدونکنار

 

 

کورش

تلفن:  ۲۲۲۹۹۱۲(۰۱۹۱)

نمابر:  ۲۲۲۴۱۷۴

نشانی: چالوس، بلوار چالوس به نوشهر، خیابان ۱۷ شهریور

 

گلسار

تلفن:  ۲۲۲۶۶۶۷ (۰۱۹۱)

نمابر:  ۲۲۲۶۶۶۷

نشانی: چالوس، بلوار رادیو دریا

 

 

لاله وحشی

تلفن:  ۲۲۱۲۱۶۴ (۰۱۹۱)

نمابر:

نشانی:چالوس، پارک فین

 

 

مازرون

تلفن: ۴- ۲۲۶۱۶۱۲ (۰۱۲۳)

نمابر:

نشانی: قائم شهر، کمربندی میدان امام به سمت جانبازان

 

متل پاپلی

تلفن: ۵- ۴۶۲۶۵۰۱ (۰۱۹۲)

نمابر:  ۴۶۲۵۷۴۰

نشانی: تنکابن، عباس آباد

 

متل پانیذ

تلفن:  ۲۶۲۴۴۹۸ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: چالوس، کلاردشت اجابیت

 

 

متل پرستو

تلفن: ۷۷۴۲۰۲۳  (۰۱۲۲)

نمابر:   ۴۵۵۰۵

نشانی: محمود آباد، خیابان آزادی

 

 

متل تهرانی

تلفن: ۳۳۶۲۱۳۵ (۰۱۲۲)

نمابر:

نشانی: آمل،              لاریجان

 

 

متل جم

تلفن:  ۲۶۶۵۰۷۰ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: کلاردشت، نرسیده به اوجابیت

 

 

متل جواهر

تلفن: ۲-۵۳۳۲۰۳۱ (۰۱۹۲)

نمابر:  ۵۳۳۲۰۳۲

نشانی: رامسر، جواهرده

 

 

متل خزر رامسر

تلفن:۷- ۵۲۲۵۱۷۶ (۰۱۹۲)

نمابر: ۵۲۲۵۱۷۴

نشانی: رامسر، انتهای بلوار معلم

 

 

متل دریای نور

تلفن: ۵- ۶۲۳۳۸۱۴ (۰۱۲۲)

نمابر:  ۶۲۳۳۸۳۵

نشانی: نور، ایزده مقابل پمپ بنزین

 

متل دریای نوشهر

تلفن: ۳۱۵۲۳۱۸ (۰۱۹۱)

نمابر:

نشانی: نوشهر، خیرود کیلومتر ۵ جاده نوشهر نور

 

متل دنیا

تلفن:  ۸-۴۶۲۲۳۴۷ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: تنکابن، عباس آباد، اول بلوار امام رضا (ع)

 

متل رز

تلفن:  ۲۲۲۵۷۱۱ (۰۱۵۱)

نمابر:

نشانی: ساری، جاده خزر آباد

 

 

متل شهر قصه

تلفن: ۷۷۴۲۷۵۴  (۰۱۲۲)

نمابر: ۴۲۱۰۲

نشانی: محمود آباد، انتهای بلوار معلم

 

 

متل صحرا

تلفن: ۳۲۷۰۵۱۳ (۰۱۹۱)

نمابر: ۳۲۷۰۵۱۲

نشانی: نوشهر، کیلومتر ۴ جاده نور

 

 

متل عسل

تلفن: ۵۲۲۷۳۰۰۱ (۰۱۲۲)

نمابر:

نشانی: بابلسر

 

 

متل فانوس دریا

تلفن: ۷۷۴۲۹۵۵ (۰۱۲۲)

نمابر: ۴۴۴۲۱

نشانی:  محمود آباد، دوراهی شرکت نفت

 

متل فرهاد

تلفن: ۴۴۲۳۴۰۴ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: تنکابن

 

 

متل گل

تلفن:  ۴-۴۶۲۴۱۵۲ (۰۱۹۲)

نمابر:  ۴۱۵۲

نشانی: تنکابن، ابتدای عباس آباد

 

 

متل گل سرخ

تلفن:  ۴-۳۶۵۲۷۷۲ (۰۱۹۲)

نمابر: ۲۷۷۱

نشانی: نوشهر، سی سنگان

 

 

متل گلدشت

تلفن:  ۲۶۲۲۵۹۷ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: کلاردشت، نرسیده به اوجابیت

 

 

متل لئون

تلفن:  ۳۱۵۳۴۳۹ (۰۱۹۲)

نمابر:  ۳۶۷۲۴۵۵

نشانی: نوشهر، کیلومتر ۷ جاده نوشهر، به محمودآباد

 

متل مروارید              

تلفن:  ۳-۴۶۲۳۰۲۲ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: تنکابن، عباس آباد، بلوار امام

 

 

مجتمع اقامتی ونوس

تلفن: ۴۶۶۴۰۳۴ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: نشتارود، اول خشکه داران

 

مجتمع ترنجستان

تلفن: ۲-۷۷۴۵۴۰۱ (۰۱۲۲)

نمابر:  ۷۷۴۸۰۳۹

نشانی: محمود آباد، سه راه محمود آباد، بلوار ناطق نوری

 

مجتمع تفریحی بندپی

تلفن: ۴-۳۱۲۴۸۰۳، ۳۱۲۴۸۰۳ (۰۱۹۱)

نمابر:

نشانی: نوشهر، مزگاه جاده بندپی

 

 

مجتمع تفریحی مروارید در

تلفن: ۷۵۷۲۳۳۸ (۰۱۲۲)

نمابر:  ۳۵۱۲

نشانی: محمود آباد، کیلومتر ۵ جاده بابلسر

 

 

مجتمع سلیمان تنگه

تلفن:  ۳۲۴۰۷۲۰ (۰۱۵۱)

نمابر:  ۳۲۴۱۱۸۳

نشانی: ساری، بلوار کشاورز ،۴۰ جاده دودانگه سد

 

مجتمع سیاحتی مروارید

تلفن: ۶۲۳۵۳۳۴ (۰۱۲۲)

نمابر:  ۶۲۳۵۳۱۲

نشانی: نور،              کیلومتر ۱۰ ایزده

 

 

مجتمع نمک آبرود

تلفن:  ۲۴۶۲۰۱۲ (۰۱۹۲)

نمابر:  ۲۴۶۲۰۱۶

نشانی: چالوس، نمک آبرود

 

 

مجتمع نوساز

تلفن:  ۶۲۷۳۸۱۱ (۰۱۲۲)

نمابر:  ۶۲۷۲۴۸۱

نشانی: نور، روبروی پارک جنگلی

 

مجتمع ویلاهای خزرشهر

تلفن: ۵۲۲۴۴۳۴ (۰۱۲۲)

نمابر: ۲۵۴۹۱

نشانی: بابلسر، کیلومتر ۷ جاده بابلسر به فریدون کنار

 

مرجان

تلفن: ۲۲۵۰۴۳۳ (۰۱۱۱)

نمابر: ۲۲۵۲۱۸۶

نشانی: بابل،             میدان کشوری

 

 

مزرعه

تلفن:  ۳۲۶۷۶۸۰ (۰۱۵۱)

نمابر:

نشانی: ساری، کیلومتر ۷ اتوبان ساری به قائم شهر

 

ملک

تلفن: ۸-۲۲۲۴۱۰۷ (۰۱۹۱)

نمابر:  ۲۲۲۳۶۰۲

نشانی: چالوس، بلوار چالوس به نوشهر،  خیابان ۱۷ شهریور

 

مهرگان

تلفن:  ۲۴۲۲۳۱۰ (۰۱۲۲)

نمابر:

نشانی: آمل،              آب اسک

 

 

مهمانسرای چلندر

تلفن: ۹- ۳۱۴۶۳۱۸ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: نوشهر، کیلومتر ۱۸ نوشهر به نور

 

 

میچکا

تلفن:۸- ۵۲۲۳۱۱۷۶ (۰۱۱۲)

نمابر:

نشانی:  بابلسر، بلوار ساحلی ابتدای بلوار شهید علیزاده

میلاد

تلفن:  ۳۲۳۲۶۶۷ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: نوشهر

 

 

نارنج

تلفن:  ۲۱۳۳۰۷۱ (۰۱۵۱)

نمابر:

نشانی: ساری، کیلومتر ۵ جاده ساری، فرح آباد

 

نارنجستان

تلفن:  ۶۳۸۱۱۶۱ (۰۱۲۲)

نمابر: ۶۲۳۳۱۵۵

نشانی: نور، کیلومتر ۷ محمودآباد نور

 

 

نجاتی

تلفن:  ۴-۴۴۸۴۶۰۰ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: تنکابن، پلت کله

 

 

نسیم

تلفن: ۳۰- ۳۱۱۴۶۲۷ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: نوشهر، علی آباد عسگرخان

 

 

نشتارود

تلفن:  ۴۶۶۲۴۵۲ (۰۱۹۲)

نمابر:

نشانی: تنکابن، نشتارود جنب پمپ بنزین

 

 

نوین

تلفن:  ۶-۲۲۴۷۲۹۵ (۰۱۹۱)

نمابر:  ۲۲۲۲۰۴۴

نشانی: چالوس، ابتدای جاده تهران، خیابان مطهری

http://anahidnews.com/

آدرس و شماره تلفن هتلهای مازندران

شهر تلفن نام هتل
چالوس 01153188800-10 هايت حزر
رامسر 01925363519 بام سبز
ساري 01133455101 سالاردره
بابلسر 0112-5222200 شیراز متل
سلمان شهر 01154663800 لیلیوم
بهشهر 0152-5522290-8 مرواريد
محمود آباد 0122-6281111 نارنجستان
رامسر 5223593-0192 پاريسان
نور 0122-6255590-9 آریان نور
رامسر 0192-5223592 رامسر
نوشهر 3231381-0191 آپادانا
ساري 3255090-0151 اسرم
كلاردشت 01922692116 باران سبز
كلاردشت 011-52643159-60 باغ چمن
تنكابن 0192-4288232 صدرا
نوشهر 01913122562-3 صدف
نوشهر 0191-3222018-19 عرش
كلاردشت 01152853313 كاسنيك ولشت
رامسر 5240971-0192 كوثر
چالوس 2462012-0192 مجتمع نمك آبرود
بابلسر 011-35723081 مرضیه
رامسر 0192-5373520-4 ملكشاه
آمل 2422310-0122 مهرگان
ساري 2220458-0151 نارنج
رامسر 5220610-0192 هنرمندان
مرزن آباد 011-52659311 کاسنیک ولشت
عباس آباد 0192-4624153-7 گل
چالوس 01912257523 سمنگان
ساري 0152-4222548 بادله
بهشهر 0152-5264177 بهشهر
محمود آباد 7741413-0122 ترنج
قائمشهر 2293233-0123 تلار
رامسر 5332031-0192 جواهر
رامسر 5225176-0192 خزر
نور 433814-0196 دريانور
محمود آباد 0122-7572259 دریا
عباس آباد 4622647-0122 دنيا
تنكابن 0192-4475971-73 رادمهر
چالوس 0191-2257523-4 سمنگان
نوشهر 0191-3232090 شاليزار
محمود آباد 7742754-0122 شهر قصه
بابلسر 5223020-0112 شوكا
نوشهر 0192-3270511-12 صحرا
محمود آباد 0122-7742955 فانوس دريا
بابلسر 5252254-0112 كاسپين
چالوس 0191-2216038 كوشال
نوشهر 3672238-0192 لئون
قائمشهر 01142246300-42246673 مازرون
رامسر 0192-5216774 ماهور
عباس آباد 0192-4621956-57 مجتمع اقامتي توريستي شقايق
نوشهر 0191-3142811 مجتمع جهانگردي چلندر
بابل 2250433-0111 مرجان
بهشهر 5222150-0152 ميانكاله
بابلسر 5224656-0112 ميچكا
تنكابن 4482901-0192 نجاتي
نور 423338-0196 نور
كلاردشت 0192-2621130-4 هتل مارال
رامسر 0192-5223593 پارسيان آزادي
تنكابن 4625740-0192 پاپيون
تنكابن 4624157-0192 گل
نوشهر 0191-3112771-4 گل سرخ
كلاردشت 2622597-0192 گلدشت
چالوس 2227147-0191 گلسار
فريدونکنار 01125669810 یاس
نوشهر 0191-3229422 ساحلي پرشيا
بابلسر 01135277555 آفتاب
تنكابن 01924210490-6 آوا
چالوس 2463006-0192 اركيد
محمود آباد 47345-0192 باباسينا
نوشهر 50530-0191 برج
كلاردشت 2622570-0192 جم
نوشهر 2225711-0192 رز
بابل 0111-2199371-2 رضا
ساري 3243340-0151 سارويه
نوشهر 3672238-0192 سپيدگل
فريدونکنار 01135661668 صبا
امير کلا 0111-3250100 طبرستان
ساري 3463409-0152 فرح آباد
رامسر 5222457-0192 كاسپين
كلاردشت 2627000-0192 كلاردشت
نور 0122-6225126 كيانا
تنكابن 4623022-0192 مرواريد
چالوس 2224108-0191 ملك
قائمشهر 2249980-0123 ميلاد
نور 6232680-0122 ناتل
نشتارود 4662452-0192 نشتارود
نوشهر 23864-0191 نوين
نوشهر 32567-0191 پامچال
محمود آباد 0122-7744980 پرستو
نوشهر 3672593-0192 پيوندي
چالوس 2226537-0191 اردوگاه چالوس
نوشهر 3642811-0192 اردوگاه چلندر
محمود آباد 0122-7745401-2 ترنجستان
آمل 3362135-0122 تهراني
كلاردشت 2742223-0192 شيرين
رامسر 5222916-0192 صفائيان
نور 6353359-0122 طبيعت
بابلسر 5225492-0112 مجتمع جهانگردي خزرشهر
ساري 3257474-0151 مجتمع سلمان تنگه
محمود آباد 7573538-0122 مجتمع مرواريد دريا
نور 635334-0196 مرواريد خزر
نوشهر 3232667-0191 ميلاد
رامسر 5224588-0192 نازيا
آمل 3362170-0122 نگين
نشتارود 4664034-0192 وازيك

http://www.mizban1.com/

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.