لیست آدرس و شماره تلفن پزشکان سبزوار

تفکیک شده بر اساس تخصص

      پزشکان عمومی

1

دكتر ابراهيمي فرزان

خ اسرار – اسرار5 –مجتمع پارسیان                        44222554

2

دكتر ابوترابي فروغ

مرکز بهداشتی شماره 5   بالاتراز م آل احمد         44657391

3

دکتر احمدی حسین

درمانگاه سلامت- م شهید بهشتی                  44229993

4

دکتر احمدی مریم

درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                       44231844

دکتر احمدی مرضیه

مرکز بهداشتی شماره 5   بالاتراز م آل احمد         44657391

5

دکتر احمدی آزاده

درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                        44231844

6

دكتر افصح المتكلمين اصغر

مرکز بهداشت – م شهید فهمیده                   44645620

7

دکتر ادیبان راد عباس

مرکز بهداشتی شماره 1 خ رضوی                      44441521

8

دکتر ابویسانی   حمیده

مرکز بهداشت – م شهید فهمیده                   44645620

9

دکتر ایزی   فرزانه

درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                         44231844

10

دکتر ادیبان  عزت

خ اسدآبادی جنب باغ ملی                                44001000

11

دکتر ادیبان  راد علی

مرکز بهداشتی  شماره 4پارک جانبازان  خ ایزی       44292110

12

دکتر ادیبی بیدی احسان

بیمارستان واسعی                                              44651300

13

دكتر اشکان حميد

م فلسطين                                                              44440962

دکتر ابو ترابی فروغ

مرکز بهداشتی شماره 3 پائین تر از فلکه دانشگاه آزاد-  44647990

دکتر اسدی عاطفه

مرکز بهداشت- م شهیدحسین فهمیده            44645200

14

دكتر بابايي فاطمه

درمانگاه خاتم الانبیا خ امیر کبیر                  44293013

15

دكتر برهاني سيد علي اكبر

خ  اسرار  نبش اسرار 5 ساختمان پارسیان     44222656

16

دكتر بيدي ابراهيم

خ  اسدآبادي كوچه بيمارستان حشمتيه      44245400

18

دكتر باقرزاده   محمدحسین

جاده توحید شهر – بیمارستان واسعی             44651300

19

دکتر بلندی هدیه السادات

درمانگاه شفاخ 24 متری انقلاب                    44237771

20

دكتر بينش سارا

مرکز بهداشت – م شهید فهمیده                      44645620

21

دکتر باقر شاهی  قاسم

بیمارستان امداد ی    خ  رازی غربی-      20- 444640115

22

دكتر پور مجاهد زهرا

خیابان اسدابادی روبروی باغ ملی کلینیک ویژه         44220867

23

دکتر پور امجد محسن

بلوار چمران-جنب داروخانه دکتر فاضل             44217771

24

دكتر پورسينا سيد هادي

خ  مطهری طبقه بالای حسینیه باقرالعلوم     44661863

25

دكتر پيمانكار علي

درمانگاه شفا خ 24 متری انقلاب                    44237771

27

دكتر جاهد واحد ثمانه

بیمارستان مبینی- خ کاشفی                          44238100

28

دکترجهان آرا  رضا

خ  بیهق 20-روبروی صندوق جاویدان       44244740

29

دكتر جميلي پرستو

سازمان انتقال خون – م دكتر شريعتي     44641655

30

دكتر جوان رقيه

مرکز بهداشتی شماره 3  م دانشگاه آزاد      44647990

31

دكتر جوكار هادي

خ  عطاملک شمالی روبروی ژاندارمری سابق          44262275

32

دكتر حاجی زاده  جعفر

درمانگاه شهید باغانی خ اسدآبادی               44231573

33

دكتر حداد رضا

درمانگاه امام رضا- م شهید بهشتی               44444319

34

دکتر حیدری  محمدعثمان

 درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                           2231844

35

دکتر حسینی   سید حسن

درمانگاه شهید باغانی- خ اسدآبادی          44231573

36

دكتر حسيني سيد محمود

خ  بيهق غربي  بیهق 27                                   44263115

37

دكتر حسيني هوشيار سيد حسين

خ کاشفی  -اول خیابان صائب –مجتمع قاسمی      44232060

38

دکترحسینی هوشیار سیدجلال الدین

پلی کلینیک تأمین اجتماعی خ کاشفی             44221141

39

دكتر خسروجردي ناهيد

ميدان دروازه عراق                                        44262566

40

دكتر خسروجردي مريم

پلی کلینیک  تأمین اجتماعی خ کاشفی           44221141

41

دکتر دولت آبادی الهام

کاشفی- کاشفی 10                                         44245990

42

دکتر دلیر ثانی  زهرا

بیمارستان واسعی                                              44651300

43

دكتر ديهيم مهشيد

م فلسطین جنب داروخانه دکتر شیرین بک              4442336

44

دكتر رباني جلال الدين

 درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                           2231844

45

دکتر رجائی  محمد

چهارراه فرودگاه بالای داروخانه دکتر نجاتی پور      4458030

46

دکترریواده  مریم

مرکز اورژانس115- میدان  7تیر                            4453040

47

دکتر رادبین  پویان

خ اسدآبادی- جنب بیمه ایران                      44222751

48

دکترراهنمای راه چمندی سیدرحمت اله

بلوار پاسداران- روبروی پارک شهر- جنب درمانگاه امام حسین     44229137

دکتر رضایی معصومه

مرکز بهداشت- م شهیدحسین فهمیده            44645200

49

دكتر زارعي  سيد حسن

درمانگاه بوعلی سینا خ بيهق  بیهق 24             44245245

50

دكتر زمانيان حميد

م  رسالت طبرسي غربي                                  44444533

51

دكتر سعادتمند غلامرضا

خ  اسرار شمالي جنب داروخانه دكتر عربشاهی           44228710

52

دكتر سلطاني عليرضا

خ  بيهق چهارراه امامزاده يحيي (ع)              44223233

53

دکترسمیع زاده   امیر

خ  اسرار  – اسرار 5  مجتمع پزشکی پارسیان44229757

54

دکترسبزواری  صفیه

درمانگاه شهید باغانی- خ اسدآبادی            44231573

55

دكتر سهرابي رضا

درمانگاه دكتر سهرابي خ اسرار شمالي         44234455

56

دکتر ساجدی کیا سحر

خ کاشفی چها رراه صائب ساختمان قاسمی               44220453

57

دکتر شریفان  علی

 درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                           2231844

58

دکتر شم آبادی مسعود

خ کاشفی پلی کلینیک تامین اجتماعی               44221141

59

دکتر شم آبادی محمد

درمانگاه شفا خ 24 متری انقلاب                      44237771

60

دکتر شم آبادی  راضیه

خ کاشفی بیمارستان شهیدان مبینی                 44238100

61

دکتر شم آبادی غلامحسین

توحید شهر –درمانگاه توحید                 6  -44417004

62

دکترصدر  محمدحیدر

درمانگاه سلامت ضلع جنوبی م شهید بهشتی   44229993

63

دكتر صاحبدل حسن

خ  بيهق جنب داروخانه دکتر داورزنی          44227023

64

دكتر صادقي شهره

چهارراه فرودگاه                                              44445062

65

دكتر صباغ حميدرضا

م شهید بهشتی – درمانگاه امام رضا                44444319

66

دكتر صباغ زاده علي

خ  بيهق – بیهق 25                                              44263220

67

دکتر صفی آبادی امیر رضا

خ اسرار شمالی- اسرار 5                                  44244193

68

دکتر صنعتی  نفیسه

خ کاشفی – خ  صائب– ساختمان رازی         3-   44226942

دکتر صادقی سمانه

مرکز بهداشتی شماره2-پشت کارخانه برق قدیم- 44265022

69

دكتر طاهري علي

م دروازه عراق                                                     44262100

70

دكتر عبداله  زاده حسن

مرکز بهداشت- م شهیدحسین فهمیده            44645200

71

دكتر عسگري حميدرضا

چهارراه فرودگاه                                                44445959

72

دكتر عظيمي نژاد حسن

خ  بيهق – نبش بیهق 27                                     44263300

73

دکتر علی محمدی   حمید

خ  عطاملک جنوبی طبقه فوقانی  بیمه ایران     44263372

74

دکتر علوی فرد رؤیا سادات

درمانگاه شهید باغانی خ اسدآبادی                 44231573

75

دکتر غفاری راد فاطمه

مرکز بهداشت- م حسین فهمیده                     44645620

76

دكترفاضل هاشمي سيدعباس

خ  بيهق جنب داروخانه شبانه روزی                  44224000

77

دكترفرجادي تبار سيد مرتضي

درمانگاه شفا خ 24 متری انقلاب                       44237771

78

دکترفکورطزرقی   نرجس

مرکز بهداشتی درمانی خ  رضوی                     44441521

79

دکترفصیح فر  ملیحه

مرکز بهداشتی درمانی 3                               44647990

80

دكتر فروزان رضا

درمانگاه شفا- خ 24 متری انقلاب               44237771

81

دكتر فروغي سبزوار  علينقي

خ  اسدآبادي روبروي بيمارستان حشمتيه      44233398

82

دکتر فهیمی  حسین

درمانگاه دکتر سهرابی- خ  اسرارشمالی     44234455

83

دکتر فرزاد فرد سیده زهرا

درمانگاه سلامت- م شهید بهشتی                     44229993

84

دکتر فلاح اردیزی نفیسه

بیمارستان واسعی- بلوار توحید شهر              44651300

85

دكتركبيري حسين

خ  بيهق- جنب داروخانه شبانه روزی               44220826

86

دكتركرابي علي

مرکز بهداشتی شماره2-پشت کارخانه برق قدیم- 44265022

87

دكتركريمي ثاني سعيدرضا

م دكتر شريعتي ابتدای بلوار شهید چمران       44217234

88

دكتركريمي ثاني وحيدرضا

خ  بيهق غربي داخل پاساژ                                     44229100

89

دكتركوشكي اميرحسين

م شهید بهشتی                                                       44265250

90

دكتركوشكي مهدي

درمانگاه سلامت- م شهید بهشتی                  44229993

91

دکتر کیوانلو شهرستانکی مهدی

خ اسرار شمالی-مرکز درمان سوء مصرف مواد کیمیا-44237175

92

دکتر لوحی امیر هوشنگ

چهارراه فرودگاه-نرسیده به خوشبین5 کلینیک ترک اعتیاد زکریا                                44456855

93

دكتر محمدي فر ناصر

خ  بيهق جنب داروخانه شبانه روزي                  44240200

94

دکترمسعودی فر  مریم

مرکز بهداشت- م شهیدحسین فهمیده             44645200

95

دكتر مهتدي محسن

بیمارستان واسعی – بلوار توحید شهر              44651300

96

دكتر مير موسوي سيد جمال

مرکز بهداشت- م شهیدحسین فهمیده            44645200

97

دكتر مهرخواه  حسينعلي

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شماره 2        44419566

98

دکتر مدرسی رضا

مرکز بهداشتی شماره6- توحید شهر بلوک2                   44410150

99

دکتر ملائکه علی

خ اسرار شمالی- مجتمع پزشکی پارسیان       44229757

100

دکترمزینی   پریسا

درمانگاه هلال احمر خ 22 بهمن جنب سالمندان مادر   44229351

101

دكتر ناوي ثاني رضا

م دكتر علی شريعتي ابتدای بلوار شهید چمران      44217020

102

دكتر نجاتي پور شهربانو

خ  اسدآبادي جنب اورژانس حشمتيه              44226852

103

دکترنهضت  احمدحسین

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر                44651300

104

دکترنقابی  مریم

بیمارستان مبینی- خ کاشفی                            44238100

105

دکترنوده   فاطمه

مرکز بهداشت- م شهیدحسین فهمیده           44645200

106

دكتر نيك عمل لاريجاني  سوسن

درمانگاه فرهنگیان- م  حکیم                           44231844

107

دکتر نعمت شاهی محبوبه

مرکز بهداشتی شماره4-پارک جانبازان – خ ایزی      44292110

108

دکتر نوذری بتول

مرکز بهداشتی شماره 5 بالاتر از م آل احمد   44657391

109

دکتر نور افشار زهرا نوا

مرکز بهداشت – م شهید فهمیده                         44645620

110

دکتر نیک راد راحله

 درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                           2231844

111

دکتر هاشمی فرد عادله

بیمارستان واسعی- بلوار توحید شهر                 44651300

112

دکتر هاشمی نژاد حوریه

مرکز بهداشتی شماره 5   بالاتراز م آل احمد         44657391

113

دکتر هاشمی نازنین

خ  کاشفی  – بیمارستان مبینی                            44228100

114

دکتر هاشمی پور سید حسین

 درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                           2231844

115

دکتر وکیلی مهدی

خ  کاشفی- ساختمان پزشکان امین                  44222600

116

دكتر وكيلي زارچ بمانعلي

بیمارستان واسعی                                                44651300

117

دکتر وظیفه دار محسن

درمانگاه شفا- خ 24 متری انقلاب                 44237771

118

دکتر ورشوساز داود

خ مدرس – روبروی بانک سپه –پلاک 302          09355346316

دکتر یمینی الهه

مرکز بهداشتی شماره 3 پائین تر از فلکه دانشگاه آزاد-  44647990

دندانپزشکان

1

دكتر اكبري عباس

خ  اسدآبادي- کوچه اورژانس حشمتیه  44221422

2

دکتر اسحاقیان  ستاره

خ  کاشفی –روبروی خ 22 بهمن- ساختمان ابن سینا     44221854

3

دکتر امینی کامبیز

درمانگاه شهید باغانی خ اسدآبادی 44231573

4

دكتر بازقندي ابراهيم

خ  بیهق- روبروی خ قائم  44222775

5

دکتر باغانی  مریم

م حکیم- ساختمان پاستور 44242651

6

دکتر برغمدی  اکبر

درمانگاه خاتم الانبیاءخ امیر کبیر 44293013

7

دكتر برهاني رضا

خ  بيهق – بیهق 24-  44232776

8

دکتر بیهقی سارا

خ بیهق- جنب موسسه ثامن الائمه-44238299

9

دکتر پارسائی  علی

م حکیم -ساختمان پزشکان پاستور  44221802

10

دكتر حسيني حوريه

خ  بيهق – ابتداي خ بسیج مستضعفین 44220209

11

دکترحسینی هوشیار مریم

درمانگاه شفا- خ 24 متری انقلاب  -ط 3           44230565

12

دکتر جلمبادانی  اسماعیل

م سی هزار متری ابتدای بلوار سربداران    44457050

13

دکتر خسروجردی نفیسه

میدان دروازه عراق – جنب بانک ملی          44663542

14

دکتر خاکسار محبوبه

درمانگاه شهید باغانی خ اسدآبادی 44231573

15

دكتر دستوراني عباسعلي

خ  قائم 44235330

16

دکتر دولت آبادی شکوه

بیهق ابتدای خیابان حکیم طبقه اول مدرسه علمیه 44224718

17

دكتر راه چمندي  سعيد

خ  بيهق  ابتداي خ  بسیج مستضعفین 44237669

18

دکتر رامتین مهشید

 درمانگاه فرهنگیان- م حکیم                           2231844

19

دكتر ژيان بتول

خ  کاشفی 44238599

20

دكتر سبزواري محمد

خ  بيهق ابتداي خ  بسیج مستضعفین  44224106

21

دكتر شهرستاني محمد

خ مطهری – کوچه مطهری 16     44641100

22

دكتر شهرستاني مرضيه

خ  كاشفي – خ  صائب- پلاک 10- 44221268

23

دکتر شکیب عاطفه

درمانگاه امام حسین (ع)- بلوار سپاه  44653544

24

دكتر صمدي اميرحسين

خ اسدآبادی- اسدآبادی 23        44227701

25

دكتر صابوني محمود

خ  بیهق بالای داروخانه دکترداورزنی 44223223

26

دکتر صالحی ترابی   مهدی

خ  بیهق روبروی مسجد پامنار  44228941

27

دکتر صفائی بخش  حمید

خ  کاشفی – ساختمان کاملیا   44220019

28

دكتر صميم پور سمانه

بالاتر از چهارراه دادگستری نرسیده به م نجارآباد44242332

29

دکتر صادقی سبزواری رویا

درمانگاه خاتم الانبیاء خ بیهق 18     44239002

30

دكتر ضيائي سيد احمد

خ  بیهق جنب صندوق جاویدان 44238299

31

دكتر ضيائي سيد حسين

خ  بيهق  روبروی خ  قائم  44227158

32

دکترعظیمی نژاد  کبری

خ  بیهق غربی روبروی مدرسه فخریه    44245949

33

دكتر عرب احمد رضا

خ  اسدآبادی – کوچه آب قصبه 44230360

34

دکتر غضنفری فاطمه سادات

درمانگاه فرهنگیان- م حکیم 44231844

35

دکتر فرهادیان  معصومه

خ  کاشفی  – بین کاشفی 9و11                 44233880

36

دکتر فتاحی طبسی  مهدی

 خ  اسدآبادی- جنب بیمارستان حشمتیه 44239306

37

دکترفلاحی  رضا

خ24 متری انقلاب ساختمان پزشکان شفا       44228143

38

دکترفروغی سبزوار  مهدا

خ  کاشفی – کاشفی 15    44242433

39

دكتر فاتحي مقدم  علي

خ كاشفي – ساختمان پزشکان  44233090

40

دكتر فرزام الهام

خ كاشفي  بالاترازبیمارستان شهیدان مبینی  44236537

41

دكتر فقيه  ميرزا مهدي

خ طالقانی – طالقانی 10           44667066

42

دکتر فرزاد نیا حمید

خ کاشفی 15      44229772

43

دکترقانعی  نادر

خ کاشفی– ساختمان پزشکان 44226590

44

دكتر قدرتي حسين

درمانگاه دكتر سهرابي-  اسرار شمالي   44237515

45

دکترقلعه نوئی  تیمور

خ کاشفی -کاشفی 15 ساختمان پزشکان قائم 44240356

46

دکتر کیخسروی   عباسعلی

خ کاشفی – کاشفی10       44225155

47

دكتر معيني فر حسين

خ اسدابادی ساختمان پزشکان حکیم      44240787

48

دکتر ممتحنی علی

خ اسد آبادی- جنب شعبه مرکزی بیمه ایران 44221310

49

دکترموید  محمد

خ  بیهق- ابتدای خ  بسیج مستضعفین 44238132

50

دكتر مهرداديان عباسعلي

خ  بيهق ابتدای خ  بسیج مستضعفين 44226829

51

دکتر نارنجی ثانی مجتبی

خ بیهق-ابتدای خ بسیج مستضعفین 44224718

52

دكتر نبي زاده محسن

خ كاشفي 44227020

53

دکتر نیرآبادی محمد

میدان دروازه عراق-عطاملک6-کلینیک امام سجاد

54

دكتر هاشمي سيد جواد

خ  بيهق ابتدای خ  حکیم ساختمان حکیم 44229595

55

دكتر هاشمي سيد مجيد

خ  كاشفي  – روبروی خ 22 بهمن  44228393

متخصص جراحی لثه

1

دکتر باغانی  زهرا (متخصص جراحی لثه )

م حکیم- ساختمان پاستور 44242651

متخصص ترمیمی

1

دکتر عصار زاده حسین (متخصص ترمیمی)

خ اسدآبادی -کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی    44220868

2

دکتر کاویان محبت(متخصص ترمیمی)

خ کاشفی – ساختمان ابن سینا- طبقه سوم  44221944

متخصص درمان ریشه

1

دکتر فرهبد جواد

نبش خ کاشفی12 ساختمان پزشکان سپید 44234796

متخصص ارتودنسی

1

دکتر باروتی سارا(متخصص ارتودنسی)

خ  کاشفی – روبروی خ 22 بهمن  44241268

متخصص جراحی دهان و فک و صورت

1

دکتر شیرین بک ایمان

خ کاشفی – خ  صائب– ساختمان رازی-طبقه 2        44233839

متخصص بیما ری های دهان و تشخیص

1

دکتر بصیر شبستری سمیرا

خ کاشفی – خ  صائب– ساختمان رازی-طبقه 2        44233839

متخصص پزشکی اجتماعی

دکتر امیری پرستو

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی- بعد از پلیس راه       44446030

1

دکتر محمودی راحیل

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی- بعد از پلیس راه       44446030

متخصص زنان و زایمان

1

دكتر آگاه ژيلا

ميدان حكيم ساختمان پاستور44232040

2

دكتر احمدي راحله

خ  کاشفی  – بیمارستان مبینی 44228100

3

دکتر باقی زاده گله کلایی فاطمه

خ اسرار – اسرار 5- ساختمان پارسیان   44233255

4

دکتر حسینی هوشیار اعظم سادات

خ فرمانداری- روبروی فروشگاه رفاه  2237497

5

دکتر جعفریان شهری مونا

خ اسدآبادی- روبروی داروخانه دکتر قندی      44227813

6

دکترسویزی  بهناز

خ کاشفی – خ  صائب– ساختمان رازی 44240673

7

دكتر شوريده يزدي فاطمه

خ كاشفي – طبقه بالای  قنادی گل سرخ        44239658

8

دكتر شهابي مرضيه

م فرمانداری- ساختمان امين 44238144

9

دکتر صادقی لاله

خ  کاشفی  – بیمارستان شهیدان مبینی 44238100

10

دکتر فروهر نرجس

خ  کاشفی  – بیمارستان شهیدان مبینی 44238100

11

دكتر ناظري سوسن

م  فرمانداری – روبروي بيمارستان شهیدان  مبيني 44228334

متخصص  بیماری های کودکان

1

دکتر امامی سید محسن

خیابان فرمانداری – ساختمان امین    44223798

2

دکتر اهرانی سعیده

خ اسرار شمالی –  اسرار 5 -مجتمع پارسیان    44245002

3

دکتر انتظاری نسب زکیه

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

4

دكتر حقيقي سودابه

خ اسدآبادی – کوچه اورژانس حشمتیه  44226785

5

دکتر جلیلی اکبریان مهدی

خ 24 متری انقلاب- بالای درمانگاه شفا           44239030

6

دكتر دولت آبادي مامك

خ كاشفي كاشفي 13      44238020

دکتر راستی ثانی  سید مرتضی

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

7

دکتر فرهادی علی

خ کاشفی –بین 13 و 15 –ساختمان کاملیا واحد 5  – 44226595

8

دكتر كياني مقدم قاسم

م فرمانداری-  ساختمان امين 44238144

9

دکتر  هاشمیان سمیه

محل کار اول: بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

محل کار دوم: بیمارستان مبینی- خ کاشفی        44238100

10

دکتر یاریگر روش محمد هادی

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

فوق تخصص نوزادان

1

دکترالداغی میترا عذرا

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

2

دکتر صالحی پور   حسن

خ اسدآبادی – اسدآبادی 18          44228500

3

دکتر کیخسروی عقیل اله

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

4

دکترهاشمیان نژاد  نسرین

خ  کاشفی  – بیمارستان مبینی 44228100

متخصص طب اورژانس

1

دکتر بابائی رسول

بیمارستان امداد ی    خ  رازی غربی-      20- 444640115

2

دکتر پیراز غندی حسین

بیمارستان امداد ی    خ  رازی غربی-      20- 444640115

3

دکتر جمشیدیان مرتضی

بیمارستان امداد ی    خ  رازی غربی-      20- 444640115

4

دکتر داوودی ناوخ اکبر

بیمارستان امداد ی    خ  رازی غربی-      20- 444640115

متخصص بیهوشی

1

دکتر صداقت مینو

خ  کاشفی  – بیمارستان شهیدان مبینی 44238100

2

دکترطلوع پیله ور  محمدجواد

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

3

دکتر نعمت شاهی محمد

بیمارستان امداد ی    خ  رازی غربی-      20- 444640115

4

دکتر مسلم علیرضا

خ اسدآبادی -ستاد مرکزی دانشگاه  علوم پزشکی    44001000

5

دكتر وكيلي زارچ علي

خ  كاشفي  – روبروی خ  22 بهمن   44241268

6

دکتر یزدانی علی

بیمارستان امداد ی    خ  رازی غربی-      20- 444640115

7

دکتر یزدانی ساسان

خ  کاشفی  – بیمارستان مبینی 44228100

فلوشیپ بیهوشی قلب

1

دکتر یوسفی  مقدم منیژه

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

متخصص چشم پزشکی

1

دکتر برگ پو راحله

خ  کاشفی- روبروی  کاشفی 12              44229991

2

دكتر عباسي عليرضا

خ  بیهق – ابتدای خ  قائم  44223724

3

دكتر قاسمي آریان عليرضا

خ  اسدآبادی – دی کلینیک آریا 44234124

4

دکترمهری  محمود

خ  کاشفی – کاشفی 10      44234848

فلوشیپ قرنیه

1

دکتر شیرزاده ابراهیم

خ فرمانداری مجتمع پزشکان امین      44234435

متخصص  بیماری های داخلی

1

دکتر حسن زاده اول معصومه

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

2

دكتر جهانشاهي مرجان

خ  اسدآبادي ساختمان پاستور   44243803

3

دکتر راستگو ندا

خ کاشفی – خ صائب- طبقه اول – پلاک 9               44240009

4

دكتر شهرستاني محمدرضا

خ  كاشفي – کاشفی 13                                                       44238020

5

دكتر صادقي نژاد ابوالقاسم

خ  اسدآبادي – كوچه اورژانس حشمتيه                             44229120

6

دکتر علی دوست پهمدانی مصطفی

جاده توحید شهر – بیمارستان واسعی                                  44651300

7

دکتر غیابی امین

خ اسرار شمالی-مجتمع پزشکی پارسیان                          44243080

8

دکتر موسویان  سید مهدی

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر                                   44651300

دکتر متولیان محمد باقر

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر                                   44651300

9

دکتر نورافشار  رها

خ  اسدآبادی – ساختمان حکیم                                          44244055

10

دكتر نوري غلامرضا

خ كاشفي – روبروی خ  22 بهمن                                        44243390

فوق تخصص گوارش

1

دکتر مولوی مهدی

خ اسدآبادی – کلینیک ویژه دانشگاه  44220868

فوق تخصص بیماری­های ریه

1

دکتر کاظم زاده اصغر

خیابان کاشفی –کاشفی 13        44245440

فوق تخصص جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

1

دکتر واهب مجتبی

م حکیم- ساختمان پزشکان پاستور          44223832

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

1

دکتر شکیبا ابوالفضل

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

دکتر عابد حلیم

بیمارستان واسعی- بلوارتوحیدشهر    44651300

متخصص بیماری های پوست

1

دكتر به آذين ابراهيم

خ  كاشفي  اول خ  صائب  -ساختمان پزشکان رازی   44220160

2

دكتر صوفي زاده وحيد

خ  کاشفی- روبروی کاشفی 12                   44243543

3

دکتر کرابی مریم

24 متری انقلاب ساختمان شفا ط چهارم        44243814

4

دکتر مقیمی فیروزآباد حمیدرضا

جاده توحید شهر – بیمارستان واسعی        44651300

متخصص جراحی استخوان و مفاصل

1

دکتر بیدخوری امیر رضا

م حکیم- ساختمان پزشکان پاستور  44234888

2

دکتر فرهمند مطلق حسین

بیمارستان امداد- خ  رازی غربی 44640115

3

دكتر رجب پور  سعید

خ  اسدآبادی – دی کلینیک آریا  44244490

4

دکتر رضایی محمد داود

خ اسرار شمالی- ساختمان پارسیان           44222490

5

دکتر غنی زاده  احمد شکیب

خ  طالقانی- نرسیده به م طبس   44245902

6

دکتر میر حمیدی سید مهدی

بیمارستان امداد- خ  رازی غربی 44640115

متخصص جراحی عمومی

1

دکتر برآبادی ابوالفضل

خ کاشفی شمالی- خ صائب- ساختمان پزشکان رازی 44226943

2

دکتر خواجه مهتاب

خ اسرار شمالی- طبقه اول درمانگاه سهرابی       44237173

3

دكتر قاسم زاده غلامحسين

خ  كاشفي – کاشفی 12       44231106

4

دکتر قاسم اف حسام

خ کاشفی- کاشفی13

متخصص روانپزشکی

1

دکتر توکلی مریم

خ 24 متری انقلاب- بالای درمانگاه شفا          44231095

2

دکتر سپنج نیا خاطره

ابتدای خ طالقانی – ساختمان پزشکان پاستور              44223844

3

دکتر سالاران محمد

خ کاشفی- نبش کاشفی 13             44233830

4

دکترشگرف نخعی محمدرضا

خ کاشفی- ابتدای خ صائب- ساختمان رازی         44238141

5

دکترکامرانیان  هومن

خیابان فرمانداری- ساختمان پزشکان امین-طبقه اول

6

دكتر مشفق حسين

خ  بيهق – خ  بسيج مستضعفين- ساختمان حكيم     44235969

متخصص جراحی مغز و اعصاب

1

دکتر باقر شاهی قاسم

بیمارستان امداد- خ  رازی غربی 44640115

2

دکتر نوبری نادر

ضلع جنوبی میدان سی هزارمتری-طبقه بالای داروخانه دکتر بداغ آبادی  44453153

متخصص بیماری های مغز و اعصاب

1

دکتر اکبری  رضا

خ  کاشفی – اول خ صائب   44235333

2

دکتر احسان سروش

بیمارستان واسعی         444651300

3

دکتر شیرخانی  زهرا

خ  کاشفی – روبروی خ 22 بهمن 44226856

متخصص بیماری های قلب و عروق

1

دکتر امینی سارا

خ كاشفي – کاشفی 15-ساختمان قائم طبقه دوم 44243323

2

دکتر حسین زاده پیمان

بیمارستان واسعی         444651300

3

دکتر ساجدی خانیان مهدی

خ اسدآبادی – کلینیک ویژه دانشگاه       44220868

4

دکتر میر محمدی پانته آ

خ کاشفی- نبش خ صائب-مجتمع پزشکان قاسمی   44220452

5

دكتر وكيلي زارچ  عليرضا

خ  كاشفي  –  اول خ  صائب 44220777

6

دکتر وکیلی زارچ انوشیروان

خ کاشفی ساختمان رازی      44233400

7

دکتر همایی سمیرا

میدان فرمانداری- جنب فروشگاه رفاه     44240990

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

دکتر وثوقی مقدم سیروس

بیمارستان واسعی         444651300

فوق تخصص جراحی قلب و عروق

1

دکتر فاضلی فر سعید

خ اسدآبادی – کلینیک ویژه دانشگاه       44220868

2

دکتر محمد مقیسی

بیمارستان واسعی- بلوار توحید شهر  44651300

متخصص گوش ، گلو ، بینی و جراحی سر و گردن

1

دکتر حکمت شعار محمود

خ کاشفی ابتدای خ صائب ساختمان رازی         44233888

2

دكتر شوريده يزدي محمد

خ  كاشفي  – بالای داروخانه دکتر خالصی 44221425

3

دكتر صادق زاده مهرداد

خ کاشفی – کاشفی 12- ساختمان سپید

متخصص  رادیولوژی

1

دکتر حبشی زاده  طاهره

خ کاشفی – ابتدای خ صائب  – طبقه همکف         44236969

2

دكتر خامنه باقري آرش

م فرمانداری – ساختمان امین              44237610

3

دكتر شهرآيني رامين

ميدان حكيم – ساختمان پاستور             44239872

4

دکتر روشن بوانلو تقی

بیمارستان واسعی         444651300

5

دکتر صبوری محسن

خ  اسرار – درمانگاه دکتر سهرابی       44226560

6

دکتر عامری مهابادی اسماعیل

خ کاشفی – کاشفی 13             44222473

7

دکتر کروجی یاسر

خ  اسدآبادی – دی کلینیک آریا       44230230

متخصص آسیب شناسی

1

دکتر ابراهیمی  رامین

خ  اسدآبادی– روبروی بیمارستان حشمتیه– ساختمان حکیم44244066

2

دکتر جلیلیان نصرتی امیر رضا

خ اسدآبادی- آزمایشگاه کلینیک ویژه دانشگاه علوم پزشکی 44220309

دکتر شریفان مهناز

بیمارستان واسعی- بلوار توحید شهر  44651300

3

دکتر فرامرزی نیا  غلامحسین

خ  کاشفی – اول خ  صائب 44234857

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری – تناسلی

1

دکتر بسكابادی علی

میدان فرمانداری-ساختمان امین –طبقه سوم 44238344

2

دکتر باغانی اول حمید رضا

خ کاشفی – کاشفی 12- ساختمان سپید               44220105

فلوشیپ اندو یورولوژی

1

دکتر کیانیان حمید رضا

م حکیم- ساختمان پاستور 44242650

فوق تخصص نفرولوژی

1

دکتر عماد زاده علی

خ کاشفی- ابتدای کاشفی 11              44226929

متخصص پرتو درمانی

1

دکتر بیات مختاری نرگس

بیمارستان واسعی         444651300

2

دکتر تسبندی مجتبی

خ 24 متری انقلاب- بالای درمانگاه شفا            44225144

3

دکتر هاشمی فرد حمید رضا

بیمارستان واسعی- بلوار توحید شهر  44651300

قارچ شناسی

1

دکتر معلایی  حسین

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی- بعد از پلیس راه       44446030

متخصص پزشکی هسته ای

1

دکتر هاشمی پور سید حسین

درمانگاه فرهنگیان- م حکیم  44231844

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

1

دکتر عزیزی رقیه

بیمارستان واسعی- بلوار توحید شهر  44651300

Phd   ایمونولوژی

1

دکتر  مجددی مهرآبادی محمد شفیع

دانشکده پزشکی – گروه ایمونولوژی               44446070

Phd   ویروس شناسی

1

دکتر فتاحی  عبدی زاده مجتبی

دانشکده پزشکی – گروه میکروب شناسی       44446070

علوم آزمایشگاهی

1

دکتر زرگریان   مهدی

م فرمانداری ساختمان امین  44231154

2

دکتر قناتی محمود

م حکیم- ساختمان پاستور  44241938

3

دکتر محمدیانی  محمود

خ بیهق -اول خ   قائم         44224624

مامائی

1

انوری  مرضیه

خ  بیهق- ابتدای خ  بسیج مستضعفین   44234440

2

استیری محبوب

خ  بیهق- جنب داروخانه شبانه روزی  44220826

3

جره  سرور

خ  بیهق- ابتدای خ  بسیج مستضعفین   44238132

4

چشمی مقدم مهری

خ  بیهق – بیهق 37      44229992

5

چشمی فائزه

خ  کاشفی  – بیمارستان شهیدان مبینی 44238100

6

دارینی سمیه

خ شهید چمران – جنب داروخانه دکتر فاضل      44217771

7

زارع  فاطمه

خ فائم – قائم 6- نبش بن بست ارغوان44231037

8

زهدی آذر

خ بیهق جنب داروخانه شبانه روزی  قاسم اف      44220826

9

شریف زاده معصومه

 درمانگاه امام رضا(ع) – م شهید بهشتی    44444319

10

صانعی  نرگس

درمانگاه امام سجاد – میدان دروازه عراق    44233336

11

قلیچ  رقیه خاتون

خ  اسرار شمالی               44233366

12

مهرآبادی مریم

مرکز بهداشت –م شهید  فهمیده           44645200

13

نیک عمل لاریجانی  فرانک

خ  نواب صفوی- جنب کوچه اورژانس قدیم  44221824

14

نقیبی نسب مریم سادات

خ چهل متری- جنب داروخانه دکتر فاضل

15

نیکو  فاطمه

چهار راه فرودگاه- بالای داروخانه دکتر نجاتی پور 44458030

16

ناوی دوست مریم

خ 24 متری انقلاب-روبروی خ نیستان-درمانگاه شفا   44237771

17

هراتی  مژگان

بیهق 16- مطب دکتر کبیری0826 4422

18

همایونی پریسا

خ  کاشفی  – بیمارستان شهیدان مبینی 44238100

فیزیوتراپ

1

اکرمی معصومه

خ کاشفی –ساختمان سبز 44238660

2

بلوریان حداد زهرا

خ اسدآبادی- دی کلینیک آریا   44233070

3

پیرایش بهاره

خ اسرار شمالی ساختمان پارسیان  فیزیوتراپی توان 44229727

4

پیله وری نادیا

خ اسدآبادی  ساختمان حکیم    44244620

5

حسيني مزيناني سيد مهدي

درمانگاه فرهنگیان- م حکیم  44231844

6

خاتمی سبزواری مریم

خ 24  متری انقلاب –ساختمان شفا   44231286

7

دیواندری ناهید

خ  فرمانداری- مجتمع امین  44222600

8

دیواندری اکرم سادات

خیابان طالقانی –کوچه شهید محمد فاضل – پلاک 4     44234468

9

دیواندری اکرم

خیابان بیهق-بیهق18-    44239002

10

دلقندی مریم

خ  بیهق- ابتدای خ  بسیج مستضعفین   44234440

11

رستگاري پور  اسماعيل

خ  اسرار شمالي روبروی بانک ملی مرکزی 44225181

12

زرقانی  مریم

خ  22 بهمن- جنب خانه سالمندان مادر  44222700

13

  شاد علی

م  حکیم ساختمان پاستور  44239871

14

صراحي صادق

خ اسدآبادی – اسدآبادی 18 – 44242671

15

قلعه نویی فاطمه

م لاله-ساختمان پزشکان لاله       44660288

16

گلخنی  عقیل

بیمارستان امداد- خ  رازی غربی 44640115

17

مشکانی  مهدی

خ  کاشفی  – ابتدای صائب  44243777

18

نورافشار بهروز

خ  کاشفی – جنب پاساژ امیر 44226360

19

نامنی هادی

خ اسرار شمالی،درمانگاه دکتر سهرابی 4423857  .

20

گلی جواد

بیمارستان واسعی- بلوار توحید شهر  44651300

شنوایی سنج

1

بقایری  مرجان

خ  22 بهمن- آسایشگاه سالمندان مادر     44238500

2

جغتایی  زهرا

م فرمانداری – روبروی بیمارستان مبینی0000 – پلاک 10     44225172

3

محمدپور ابراهیم

مرکز بهداشت – م شهید فهمیده  44645620

4

ناوی ثانی رزیتا

خ  كاشفي – بالای داروخانه دکتر خالصی   44224693

منبع: سازمان نظام پزشکی سبزوار
http://mcsabzevar.ir/

مطالب مرتبط

7 دیدگاه‌

 1. maryam گفت:

  چراتو لیست اسم دکتر حبیبیان متخصص پوست نبود؟

  • Mehdi Parsnews Amiri گفت:

   والا مام این لیست رو از جای دیگه گرفتیم و زحمت جمع آوریشو دوستان دیگری کشیدن، شما اگر اطلاعات ایشون رو دارین، آدرس و شماذه تلفنشونو بزارین تا به لیست اضافه کنیم.
   پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

 2. مريم گفت:

  لطفا به پزشكان بيمارستان تذكردهيدكه دررفتار خود تجديد نظركنند من از رفتار بكى از پزشكان به شدت شاكى هستم

 3. مريم گفت:

  درصورت ادامه مزاحمتها ازجانب أين خانم دكتر نام وتلفن ايشان دراين صفحه قرارداده خواهدشد

 4. Mehdi Parsnews Amiri گفت:

  اسم کسی رو لطفا نیارین اما اسم بیمارستانی که در اونجا با شما بد رفتاری شده رو میتونین بنویسین.

 5. Mehdi Amiri مدیر سایت گفت:

  اسم کسی رو لطفا نیارین اما اسم بیمارستانی که در اونجا با شما بد رفتاری شده رو میتونین بنویسین.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.