ظروف کرایه تهران به همراه شماره تلفن تماس و آدرس

0
(0)

ظروف کرایه

ظروف کرایه و تشریفات تفرشی

ظروف کرایه و تشریفات مجالس

آدرس تشریفات تفرشی:

شعبه۱: شهرک غرب.فاز۶  تلفن    ۰۲۱۸۸۳۶۰۸۲۶   و  ۰۲۱۸۸۰۹۸۴۰۶

شعبه ۲: سعادت آباد،ایثار شمالی تلفن    ۲۲۱۴۲۵۷۳

شعبه ۳: زعفرانیه،تقاطع پسیان تلفن     ۰۲۱۲۲۶۶۷۴۸۶   و   ۰۲۱۲۲۶۶۷۴۸۹

مشاهده آدرس سایت و اطلاعات ظروف کرایه تفرشی

ظروف کرایه سعیدی

گل فروشی

خدمات مجالس

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۶ – بلوار کشاورز

 

ظروف کرایه ظرفچین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۳ – میرداماد

۲۶۴۰۱۰۴۸

 

  ظروف کرایه تفرشی

خدمات مجالس

خنچه عقد و گل آرایی

ظروف کرایه

برگزاری سمینار

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – شهرک قدس

۸۸۰۹۸۴۰۶

 ظروف کرایه جهان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – انقلاب

۶۶۷۰۵۹۲۵

 

 ظروف کرایه هارطونی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – تهران نو

۷۷۸۱۲۷۰۴

 ظروف کرایه آپادانا

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – بهشتی

۸۸۷۶۰۴۳۲

 ظروف کرایه گیشا سرو

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بزرگراه جلال آل احمد

۸۸۲۶۷۴۶۱

 ظروف کرایه بزرگمهر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بزرگراه اشرفی اصفهانی

۴۴۲۲۶۲۴۰

 ظروف کرایه ایمان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بزرگراه اشرفی اصفهانی

۴۴۰۸۴۴۵۸

 ظروف کرایه تهرانی – مرکزی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – بزرگراه رسالت

۸۸۴۰۶۷۸۵

 

 ظروف کرایه علی اصغر سیفی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – هاشمی

۶۶۸۳۴۳۳۱

 

 ظروف کرایه میرحاج

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – آذربایجان

۶۶۹۲۳۶۶۴

 

 ظروف کرایه رشیدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – پیروزی

۳۳۳۴۲۰۴۲

 

 ظروف کرایه اسماعیل قیصری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – نارمک

۷۷۹۳۱۶۱۰

 

 ظروف کرایه نورهاشمی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ۱۷ شهریور

۳۳۵۵۵۵۶۴-۶

 

 ظروف کرایه نبرد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – نبرد

۳۳۱۸۸۳۷۱

 

 ظروف کرایه سلطانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۶ – بزرگراه شهیدگمنام

۸۸۰۲۳۴۹۶

 

 ظروف کرایه اسماعیل تهرانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – امیرکبیر

۳۳۵۶۰۶۷۸

 

 ظروف کرایه ایران زمین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بلوار فرحزادی

۲۲۳۶۳۰۴۰

 

 ظروف کرایه حسینی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – دماوند

۳۳۳۴۴۹۷۴

 

 

 ظروف کرایه جهان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – انقلاب

۶۶۷۰۴۴۰۴

ظروف کرایه هارطونی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – تهران نو

۷۷۸۱۲۷۰۴

 ظروف کرایه آپادانا

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – بهشتی

۸۸۷۶۰۴۳۲

 ظروف کرایه گیشا سرو

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بزرگراه جلال آل احمد

۸۸۲۶۷۴۶۱

 ظروف کرایه بزرگمهر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بزرگراه اشرفی اصفهانی

۴۴۲۲۶۲۴۰

 ظروف کرایه ایمان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بزرگراه اشرفی اصفهانی

۴۴۰۸۴۴۵۸

 ظروف کرایه تهرانی – مرکزی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – بزرگراه رسالت

۸۸۴۰۶۷۸۵

 

 ظروف کرایه علی اصغر سیفی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – هاشمی

۶۶۸۳۴۳۳۱

 

 ظروف کرایه میرحاج

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – آذربایجان

۶۶۹۲۳۶۶۴

 

 ظروف کرایه رشیدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – پیروزی

۳۳۳۴۲۰۴۲

 

 ظروف کرایه اسماعیل قیصری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – نارمک

۷۷۹۳۱۶۱۰

 

 ظروف کرایه نورهاشمی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ۱۷ شهریور

۳۳۵۵۵۵۶۴-۶

 

 ظروف کرایه نبرد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – نبرد

۳۳۱۸۸۳۷۱

 

 ظروف کرایه سلطانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۶ – بزرگراه شهیدگمنام

۸۸۰۲۳۴۹۶

 

 ظروف کرایه اسماعیل تهرانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – امیرکبیر

۳۳۵۶۰۶۷۸

 

 ظروف کرایه ایران زمین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بلوار فرحزادی

۲۲۳۶۳۰۴۰

 

 ظروف کرایه حسینی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – دماوند

۳۳۳۴۴۹۷۴

 

 

 ظروف کرایه جهان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – انقلاب

۶۶۷۰۴۴۰۴

 

 ظروف کرایه رضا نور

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۳ – پاسداران

۲۲۸۵۴۷۱۳

 

 

 

 

ظروف کرایه‌محمدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۹ – مهرآباد جنوبی

۶۶۶۱۵۳۰۳

 

ظروف کرایه‌ظرفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۶ – ولی عصر

۸۸۷۱۳۷۶۸

 

ظروف کرایه‌اقبال

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – ۱۷ شهریور

۳۳۷۹۷۷۲۱

 

ظروف کرایه‌آرین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – ۱۷ شهریور

۳۳۳۴۲۳۶۶

 

 

 

ظروف کرایهجعفری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – ولی عصر

۲۲۷۳۷۷۴۰

 

ظروف کرایه  کریمی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – دماوند

۷۷۹۰۶۸۴۳

 

ظروف کرایه  وحدانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۵ – شهرک کیان شهر

۳۳۸۹۱۳۶۲

 

ظروف کرایه‌حسینی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۷ – م. شمشیری

۶۶۶۹۵۵۱۴

 

 

 

ظروف کرایه‌دولو

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – مصطفی خمینی

۳۳۹۱۳۵۱۳

ظروف کرایه‌مجد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – سرآسیاب دولاب

۳۳۳۴۱۶۹۴

 

ظروف کرایه‌تهرانی – شعبه ۲

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – شریعتی

۸۸۴۳۵۲۸۱

 

ظروف کرایه‌صبا

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – شریعتی

۷۷۵۰۰۷۶۲

 

ظروف کرایه‌اسداله جمشیدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۰ – شهر ری

۵۵۹۰۵۰۱۴۰۱

 

ظروف کرایه‌ملک

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – قزوین

۵۵۳۸۰۱۱۹

 

ظروف کرایه‌کاروان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – ستارخان

۶۶۵۰۱۴۰۱

 

ظروف کرایه‌صداقت

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – ولی عصر

۵۵۳۳۸۷۴۹۳

 

ظروف کرایه‌امین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – شریعتی

۲۲۲۳۷۵۸۷

 

 

 

 ظروف کرایه‌شهپر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – نیروی هوایی

۷۷۴۳۶۷۳۳

 

ظروف کرایه‌خرسندیان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ری

۳۳۵۵۲۰۰۶

 

ظروف کرایه‌طلوع

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – م. خراسان

۳۳۵۵۲۴۴۱

 

ظروف کرایه‌پذیرا

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – استادحسن بنا

۲۲۵۰۲۶۵۲

 

 

 

 

 ظروف کرایه‌گواهی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – ولی عصر

۵۵۳۸۶۲۱۶

 

 

 ظروف کرایه‌اتحاد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ری

۳۳۵۶۳۶۷۹

 

 ظروف کرایه‌آزمون

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – بلوار ابوذر

۳۳۱۹۴۰۱۴

 

ظروف کرایه‌امینی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – ۱۷ شهریور

۳۳۵۶۹۰۹۶

 

 

 

ظروف کرایه‌برادران شیری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۵ – خاوران

۳۳۷۰۴۷۷۲

 

ظروف کرایه‌البرز

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۳ – نیروی هوایی

۷۷۴۷۶۷۹۳

 

ظروف کرایه‌آقانور

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – بزرگراه رسالت

۷۷۸۹۳۷۹۹

 

ظروف کرایه‌نیکنام

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۰ – شهر ری

۳۳۷۴۱۱۴۶

ظروف کرایه‌اطمینان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – تهرانپارس

۲۲۵۲۳۱۸۸

 

ظروف کرایه‌عبداله انصاری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – جنت آباد

۴۴۴۰۹۱۸۶

 

ظروف کرایه‌دولو

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – پیروزی

۳۳۳۴۱۱۸۰

 

ظروف کرایه‌خوانین

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – ولی عصر

۲۲۰۴۳۴۷۹

 

ظروفکرایه‌سلطانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۶ – ولی عصر

۸۸۷۱۶۲۲۹

 

 

 

ظروف کرایه‌ابوالصدق رمضانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – ولی عصر

۵۵۳۸۳۴۳۹

 

ظروف کرایه‌زنجان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – زنجان شمالی

۶۶۰۱۲۶۰۰

 

ظروف کرایه‌شرکت ضیافت آرا

تهیه غذا (کیترینگ)

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – بنی هاشم

۲۲۵۳۲۱۳۶

 

ظروف کرایه‌تهرانی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۷ – نامجو

۷۷۵۴۰۹۵۰

 

 

 

ظروف کرایه‌کمیل

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – کمیل

۵۵۷۰۲۰۱۱

 

ظروف کرایه‌داداش بهمن

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – نارمک

۷۸۱۰۸۹۹

 

ظروف کرایه‌اقبال

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – م. نبوت

۷۷۹۰۹۲۴۷

 

ظروف کرایه‌قصر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – قصرالدشت

۶۶۸۷۴۰۹۴

 

 

 

 

ظروف کرایه‌عباس ملک محمدی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۹ – قزوین

۶۶۶۹۶۹۷۱

 

ظروف کرایه‌امیر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بلوار فردوس

۴۴۰۹۵۰۹۸

 

ظروف کرایه‌زهرایی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بلوار فرحزادی

۲۲۰۹۰۰۱۵

 

ظروف کرایه‌غرب

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – بلوار فرحزادی

۲۲۳۶۹۴۰۳

 

 

 

 

ظروف کرایه‌محمد

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۵ – خاوران

۳۳۷۰۶۰۸۶

 

ظروف کرایهاباصالح

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بلوار فردوس

۴۴۰۷۴۸۴۵

 

ظروف کرایه سیاوش

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بلوار فردوس

۴۴۰۷۶۲۶۸

 

ظروف کرایه‌غرب تهران

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بزرگراه کاشانی

۴۴۰۰۱۲۱۳

ظروف کرایه‌سعید

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۲ – شهرک راه آهن

۴۴۷۲۷۸۱۷

 

ظروف کرایه‌ظروفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – انقلاب

۷۷۵۰۶۳۲۳

 

ظروف کرایه‌آزمون

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۸ – نارمک

۷۷۹۱۹۱۵۴

 

ظروف کرایه‌شرق

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – استادحسن بنا

۲۲۹۴۳۱۵۸

 

ظروف کرایه‌درویش

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۱ – تهرانسر

۴۴۵۱۳۱۹۲

 

 

 

ظروف کرایه‌جام

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۴ – تهرانپارس

۷۷۳۲۵۵۰۵

 

ظروف کرایه‌ظروفچیان

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۰ – آذربایجان

۶۶۸۷۵۴۹۵

 

ظروف کرایه‌ظرفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۲ – ستارخان

۴۴۳۶۸۳۰۷

 

ظروف کرایه‌شمیران ظروف

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – شریعتی

۲۲۷۳۷۱۴۷

ظروف کرایه‌ظروفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۲ – م. ابن سینا

۷۷۶۳۵۲۴۸

 

ظروف کرایه‌ظروفچی

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۱ – قزوین

۵۵۳۶۹۷۹۷

 

 ظروف کرایه‌مهر

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – اوین

۲۲۳۴۴۵۷۰

 

ظروف کرایه‌باقری

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۵ – بلوار فردوس

۴۴۰۰۴۷۷۵

 

ظروف کرایه‌حمید

خدمات مجالس

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۰۳ – کلاهدوز

۲۲۰۰۲۰۹۳

 

 

ظروف کرایه‌اتریش

ظروف کرایه

ایران – تهران – منطقه ۲۲ – شهرک راه آهن

۴۴۷۰۸۱۸۱

 

ظروف کرایه‌جشنواره عروس

ظروف کرایه

 

ایران – تهران – منطقه ۱۸ – شهرک ولی عصر

۶۶۲۱۱۶۳۸

 

ظروف کرایهتشریفات پاپیون

تهیه غذا (کیترینگ)

خدمات مجالس

ظروف کرایه

برگزاری سمینار

ایران – تهران – منطقه ۰۱ – برادران موحد دانش

۲۶۱۱۳۵۷۶

ظروف کرایه المهدی (کرایه کولر)

خدمات مجالس

ظروف‌کرایه

ایران – تهران – منطقه ۱۴ – بزرگراه محلاتی

۳۳۱۸۴۹۳۱

 

ظروف کرایه سهروردی

منبع: http://www.rajeoon.com/

این مطلب چقدر مورد پسندتون قرار گرفت؟ 🧡? How useful was this post

! Click on a star to rate it

Average rating متوسط رای ها 0 / 5. تعداد رای ها : Vote count 0

هنوز کسی رای نداده ! No votes so far! Be the first to rate this post

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *