آدرس و شماره تلفن بیمارستانهای رشت

شماره نام بیمارستان نام رئیس بیمارستان آدرس تماس
1 آریا

 

(دکتر علیرضا کریم زاده) رشت ، بلوار ولی عصر ، نرسیده به فرودگاه 9-7759790
2 امیرالمومنین

 

(دکتر ابراهیم نقوی) رشت ، میدان بانک ملی ، خیابان 17 شهریور 8-2238306

 

3 پورسینا

 

(دکتر شاهرخ یوسف زاده) رشت ، چهار راه پورسینا ، خ دکتر حشمت 1-3223970
4 توتونکاران

 

(رضا عربانی) رشت ، خ نامجو ، روبروی درمانگاه جهاد دانشگاهی 3232431
5 حشمت

 

(دکتر انوش برزیگر) رشت ، بزرگراه بهشتی ، چهار راه دکتر حشمت 6-6669064
6 دکتر فامیلی

 

(دکتر مجید طرقی) رشت ، خ طالقانی (بیستون) 2220940
7 رازی

 

(دکتر بهروز نجفی) رشت ، خ سردار جنگل 3-5541001
8 رسول اکرم

 

(دکتر سید محمد قدسی) رشت ، بلوار امام ، بعد از میدان گیل 18-6662216
9 الزهرا

 

 

(دکتر رویا فرجی) رشت ، خیابان نامجو ، روبروی ورزشگاه عضدی 6-3229523
10 شفا

 

(دکتر هادی رحیمی) رشت ، بزرگراه شهید بهشتی ، چهارراه دکتر حشمت 60-6662350
11 قائم

 

(دکتر مرضیه مهرافزا) رشت ، میدان یخسازی ، بلوار شهید افتخاری ، عینک 2252915
12 گلسار

 

(دکتر ولی دژ آباد) رشت ، گلسار ، بلوار سمیه 25-7221718
13 هفده شهریور

 

(دکتر رویا فرجی) رشت ، خ نامجو ، خ شهید سیادتی ، 6-3229523
14 ولایت

 

(دکتر سیروس امیر علوی) رشت ، خ نامجو ، جنب بیمارستان پورسینا 7-3245135
15 ولیعصر

 

(دکتر محمد زاهدی نسب) رشت ، پل عراق ، نرسیده به نیروی دریائی 3235335

منبع: www.e-rasht.net

دیدگاهتان را بنویسید