تن ماهی ایرانی

آقا ما دیروز تازه فهمیدیم که یک عمر در اشتباه بودیم, هی میخوندیم: چو ایران نباشد, تن من مباد !
دیروز رفتم فروشگاه ایرانی دیدم
تُن ماهی داره ,اونم تُن ماهی ایرانی!
مال کجای ایران؟
مال بندر همیشه عباس !
گفتم بده بیاد که یافتم آنچه میجستم!
Tunfisch
فورا اومدم خونه و رفتم تو کارش!
عالی بود اما خدا رو شکر خونه بودم, چونکه یک خورده بیرون رویم زیاد شد!
خب دیگه,  بعضی وقتا روده آدم  آب و جارویی بشه, ضرری نداره ! 🙄
دیروز بود که دوزاریم افتاد که گمونم استاد تشریف برده بودن, شامی, دمشقی جایی, تن ماهی هم با خودش برده بوده که توشه راهش باشه, اونجا استاد فرموده: چو ایران نباشد, تُن من مباد, نه تَن!
استاد که شوخی بدنی با کسی نداشته که بیاد همچین چیزی رو بگه, چرا حرف تو دهن مردم میزارین؟!

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.