اسامی و شماره تلفن پزشکان در تهران

لیست آدرس و شماره تلفن پزشکان در تهران

تهران

شمار پزشکان این گروه : (690)
 

نام پزشک سطح تخصص شهر شماره تلفن
دکتر همایون فراست دندانپزشک عمومی تهران 22350710
دکتر محمود توکلی بنیزی دندانپزشک عمومی تهران 66525208
دکتر لیلا کرایه چیان دندانپزشک کودکان تهران 77135269
دکتر برمک معمارپور متخصص گوش و حلق و بینی تهران 88719087
دکتر ابراهیم امین تهران متخصص گوش و حلق و بینی تهران 88084196
دکتر حمید صالحیار متخصص گوارش تهران 88736779
دکتر حیدر اسکوئی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 88888161
دکتر حمیدرضا کوهستانی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 88791790
دکتر بهزاد پوستی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 22559798
دکتر سعید ا.. نوحی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 88719848
دکتر سامان خرمی نژاد متخصص گوش و حلق و بینی تهران 66944587
دکتر رضا عابدین گیلانی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 77558081
دکتر علی محمد اصغری متخصص گوش و حلق و بینی تهران 22375902
دکتر علی رضا محبی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 88661822
دکتر شهرام رضایی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 22281028
دکتر محمد جواد اربابی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 22053727
دکتر فرزاد ایزدی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 88728234
دکتر فتح ا… موسوی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 88025888
دکتر میرمحمد مجلسی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 22049317
دکتر منصور صالح انارکی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 22861171
دکتر محمد محسنی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 22267207
دکتر کیارش نجات پور متخصص گوش و حلق و بینی تهران 22871428
دکتر زهرا هنرکار گوارش تهران
دکتر همایون الهی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 88064196
دکتر غلامحسین آقایی متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی پلاستیک و حدقه و مجاری اشکی تهران 55950179
دکتر محمد کریم اسماعیلی متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 88782529
دکتر رضا اسدی متخصص چشم پزشک، فوق تخصص استرابیسم ( انحراف چشم ) تهران 88056681
دکتر فرهاد ادهمی مقدم متخصص چشم پزشک تهران 22238996
دکتر آرزو آسترکی متخصص چشم پزشک تهران 22676658
دکتر محمد مهدی احمدیان متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر تهران 66886948
دکتر ابوالفضل افخمی متخصص چشم پزشک تهران 44245152
دکتر بهزاد امیرگودرزی متخصص چشم پزشک تهران 88791322
دکتر محمد رضا انصاری متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر تهران 88705140
دکتر دکترحبیب ا.. ابراهیمی آذربایجان متخصص چشم پزشک تهران 22251954
دکتر احمد شجاعی متخصص چشم پزشک تهران 22274634
دکتر رامین صاحب قلم متخصص چشم پزشک، فوق تخصص استرابیسم ( انحراف چشم ) تهران 22222600
دکتر محمد ابراهیم صافی متخصص چشم پزشک تهران 77893332
دکتر حسین عابدین زاده متخصص چشم پزشک تهران 88303809
دکتر سید محمود علوی متخصص چشم پزشک تهران 22576463
دکتر بهمن علیزاده متخصص چشم پزشک تهران 22569827
دکتر علی آقا علی شیری متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر تهران 88050440
دکتر محمد رضا فرتوک زاده متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 88040442
دکتر محمد جعفر قائم پناه متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 88214270
دکتر عادل قاسم پور متخصص چشم پزشک تهران 44215765
دکتر علیرضا مکی متخصص چشم پزشک تهران 88042677
دکتر هاشم موسوی یزدی متخصص چشم پزشک تهران 22234309
دکتر ابوالقاسم موسوی متخصص چشم پزشک تهران 88331859
دکتر آرزو میر آفتابی متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 66911657
دکتر بهروز منجی آزاد متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 88100819
دکتر سید احمد میر عارفین متخصص چشم پزشک تهران 22238985
دکتر منصور مظفری متخصص چشم پزشک تهران 22211913
دکتر نوید نیلفروشان متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 88661822
دکتر مهدی نیلی متخصص چشم پزشک تهران 22224729
دکتر محمد مهدی نورانی متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 88771767
دکتر علی وادی پور متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر تهران 88676930
دکتر جواد هاشمیان متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 22857955
دکتر سید مسیح هاشمی متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر تهران 88884425
دکتر رضا همتی متخصص چشم پزشک تهران 22299054
دکتر بهزاد یخشی متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر تهران 88725314
دکتر محمد یاوری متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 88677791
دکتر سعید ارجمندی متخصص چشم پزشک تهران 88971434
دکتر بابک باب شریف متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی پلاستیک و حدقه و مجاری اشکی تهران 88887473
دکتر محسن بابایی متخصص چشم پزشک تهران 88809629
دکتر محمد مهدی پرورش ریزی متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر تهران 88041005
دکتر فرزاد پاکدل متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی پلاستیک و حدقه و مجاری اشکی تهران 88771813
دکتر محمد رضا جعفری نسب متخصص چشم پزشک تهران 22884205
دکتر گیتی جلوخانی متخصص چشم پزشک تهران 88732132
دکتر فاطمه جوادیان متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر تهران 22066043
دکتر محمود جوشقانی متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 88771813
دکتر مجید خلیلی متخصص چشم پزشک تهران 22591054
دکتر ندا خدامی متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر تهران 44439360
دکتر محمد رضا خوش سرور متخصص چشم پزشک تهران 88842712
دکتر نادر خرمی متخصص چشم پزشک تهران 22222160
دکتر مهدی رخصت یزدی متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 22222376
دکتر عباس زارع مقدم متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر تهران 88671823
دکتر کامران منشئی متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر تهران 88771823
دکتر سیامک شکرالهی متخصص چشم پزشک تهران 22219686
دکتر نسیم کوهستانی متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 88771813
دکتر مهدی مدرس زاده متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی شبکیه و لیزر تهران 88042123
دکتر محمد حافظ نوروزی زاده متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 88886147
دکتر محسن رحمتی کامل متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 22969341
دکتر فریده رکنیان متخصص چشم پزشک تهران 88897310
دکتر محمد محمدی روزبهانی متخصص چشم پزشک تهران 2237013
دکتر ابوالفضل رحیمی گائینی متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی پلاستیک و حدقه و مجاری اشکی تهران 88775508
دکتر مصطفی سلطان سنجری متخصص چشم پزشک، فوق تخصص استرابیسم ( انحراف چشم ) تهران 88662411
دکتر محمد رضا سالاری متخصص چشم پزشک، فوق تخصص جراحی قرنیه و عیوب انکساری تهران 22649218
دکتر فرهاد سپنج متخصص چشم پزشک تهران 88059686
دکتر محمد رضا سلیمانی متخصص چشم پزشک تهران 88674876
دکتر عبدالرحیم شاه حسینی متخصص چشم پزشک تهران 88880684
دکتر نوید ابوالاحرار فوق تخصص درد – بیهوشی تهران 88787911
دکتر اکبر دانه ای دندانپزشک عمومی تهران 22605961
دکتر افشین زرافشانی دندانپزشک عمومی تهران 77442646
دکتر حسین فدائی دندانپزشک عمومی تهران 66427677
دکتر حمید رضا احمدی دندانپزشک عمومی تهران 22074065
دکتر شبنم محمدی دندانپزشک عمومی تهران 44266852
دکتر علی رحمانی دندانپزشک عمومی تهران 36014495
دکتر علی ضمیری سعید دندانپزشک عمومی تهران 77819653
دکتر علی قاسمی ماژین دندانپزشک عمومی تهران 66975185
دکتر علی کاشفی دندانپزشک عمومی تهران 66460380
دکتر منصور مظفری متخصص چشم پزشک تهران 22211913
دکتر فرشاد شیدفر دندانپزشک عمومی تهران 88288028
دکتر فریده بیوک پور دندانپزشک عمومی تهران 55537519
دکتر فیروزه فرمهینی فراهانی دندانپزشک عمومی تهران 66738645
دکتر محمد رضا شاهمرادی دندانپزشک عمومی تهران 33886154
دکتر مرضیه مدیحی دندانپزشک عمومی تهران 22367605
دکتر مسعود مغازه ای دندانپزشک عمومی تهران 77270057
دکتر مهتاب نوری دندانپزشک عمومی تهران 22734271
دکتر مهرداد گیتی پیما دندانپزشک عمومی تهران 88759266
دکتر نوشین غفاری طاری دندانپزشک عمومی تهران 88781222
دکتر هومن بختیارکیا دندانپزشک عمومی تهران 77982833
دکتر وحید رضا گودرزی نژاد متخصص دندانپزشک عمومی تهران 88335263
دکتر سپیده مختاری متخصص دندانپزشک کودکان تهران 44601921
دکتر ایمان صنعتی متخصص دندانپزشک کودکان تهران 44601921
دکتر حمید شکیبایی پزشک عمومی تهران 88287976
دکتر مژگان تمری متخصص زنان و زایمان تهران 44435482
دکتر طاهره رضایی متخصص زنان و زایمان تهران 44466587
دکتر شاپور یاسمی دندانپزشک عمومی تهران 44615979
دکتر بهاره عمادی دندانپزشک عمومی تهران 44472605
دکتر شیده کاریان پزشک عمومی تهران 44433696
دکتر شاپور آیرملو متخصص بیهوشی تهران 44433696
دکتر لیلا ملکی دندانپزشک عمومی تهران 44444100
دکتر مرتضی حیدری متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44059424
دکتر پیروز زمان پور سیاهکل پزشک عمومی تهران 44534027
دکتر علی برهانی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 22371466
دکتر ایلا ترابی نژاد متخصص تغذیه تهران 44702523
دکتر مهدی رفیعی متخصص دامپزشکی تهران 44716166
دکتر مریم موسوی متخصص دندانپزشک کودکان تهران 44603053
دکتر مهرداد امینی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44183076
دکتر مهدی فریدونی متخصص طب فیزیکی تهران 44140914
دکتر شیوا هاشمی دندانپزشک عمومی تهران 44479195
دکتر عیسی حمدی پور متخصص رادیو تراپی تهران 22075301
دکتر حمیدرضا صالحی جزی متخصص جراحی پلاستیک تهران 44004350
دکتر سارا درویشی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 22376142
دکتر رامین جهادی فوق تخصص جراحی پلاستیک تهران 88041640
دکتر احسان کریمقاسمی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 22132674
دکتر مژگان ایگدر متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 22132674
دکتر سلاله ساوجی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 88583200
دکتر زهره برهان پور متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44481280
دکتر پریسا شبانی متخصص زنان و زایمان تهران 44466587
دکتر مصطفی آگاه متخصص جراح عمومی تهران 88725805
دکتر سلیمان ولی زاده متخصص چشم پزشک تهران 44255558
دکتر نسرین عطائی فر متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 22136089
پروفسور محمد سهرابی متخصص جراح عمومی تهران 88723647
دکتر خلیل شیبانی متخصص داخلی تهران 88952600
دکتر محمد اسمعیل ساوری متخصص اعصاب و روان تهران 44233528
دکتر کاظم ساوجبلاغچی خیابانی دندانپزشک عمومی تهران 22058629
دکتر علی ریزان دندانپزشک عمومی تهران 44236939
دکتر بهرام جیزان متخصص قلب و عروق تهران 88797802
دکتر مهرداد پور رستمی دندانپزشک عمومی تهران 66423020
دکتر لعیا کریمان متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 44837273
دکتر جعفر اکبری متخصص گوارش تهران 88775398
دکتر بابک سنگانی داخلی تهران 44837273
دکتر امیرحسین رحمانی پزشک عمومی تهران 22719675
دکتر منوچهر سرحدی متخصص روانپزشک تهران 44064130
دکتر آرزو قربان دندانپزشک عمومی تهران 66515541
دکتر سعید شکری متخصص کایروپراکتیک تهران 22712415
دکتر پروانه باغبان محمدی متخصص کایروپراکتیک تهران 88517916
دکتر سیروس ایرانی پور متخصص کایروپراکتیک تهران 88330915
دکتر مصطفی حکیمی متخصص کایروپراکتیک تهران 77700400
دکتر حمید رضا هوشیاری متخصص کایروپراکتیک تهران 77873985
دکتر ارشیا میرهادی متخصص کایروپراکتیک تهران 22689460
دکتر هلناز مستقیم متخصص کایروپراکتیک تهران 22375603
دکتر پژمان مدنی متخصص کایروپراکتیک تهران 88427655
دکتر شهرام محمدی میری متخصص کایروپراکتیک تهران 22252857
دکتر ناصر قلبی متخصص کایروپراکتیک تهران 88015499
دکتر علی صدیقی متخصص کایروپراکتیک تهران 88745459
دکتر حسین صباغ متخصص کایروپراکتیک تهران 22582776
دکتر محمد سعید محمدی دانش متخصص کایروپراکتیک تهران 22828713
دکتر محمد خاکپور متخصص کایروپراکتیک تهران 66566395
دکتر احمد رضا جنابی متخصص کایروپراکتیک تهران 22375603
دکتر مصطفی صفایی متخصص کایروپراکتیک تهران 22869463
دکتر غلامرضا جعفری متخصص کایروپراکتیک تهران 66943031
دکتر فرشته تلخابی متخصص کایروپراکتیک تهران 77208719
دکتر عبد الله ابوالحسنی متخصص کایروپراکتیک تهران 77130003
دکتر مسعود عابدین زاده متخصص کایروپراکتیک تهران 22895416
دکتر محمد علی فلسفی متخصص کایروپراکتیک تهران 88769144
دکتر سیروس سلیمیان متخصص کایروپراکتیک تهران 88732755
دکتر مجتبی صالح متخصص تغذیه تهران 44462115
دکتر علی ایرانپور متخصص چشم پزشک تهران 44133694
دکتر گلمیس علوی داخلی تهران 44133695
دکتر رضا مقیمی متخصص ارتوپدی تهران 44133696
دکتر منوچهر درفشان متخصص رادیو تراپی تهران 44110697
دکتر سهیلا منعم متخصص اعصاب و روان تهران 44752211
دکتر سید محمد علی متشرعی متخصص اعصاب و روان تهران 44715644
دکتر پرویز کوکبی دندانپزشک عمومی تهران 44700700
دکتر رضا کلانتری متخصص داخلی تهران 44708680
دکتر فاطمه خیر الدین متخصص زنان و زایمان تهران 44109215
دکتر فریده فرخزادی متخصص زنان و زایمان تهران 44706910
دکتر آزاده کفافی متخصص زنان و زایمان تهران 44702914
دکتر سید مسعود میر محمد متخصص داخلی تهران 44715915
دکتر لیلا حاجی سلطانی متخصص تغذیه تهران 44708590
دکتر مهشید مریدی متخصص زنان و زایمان تهران 44723240
دکتر نسیم السادات طیبی دهگان متخصص زنان و زایمان تهران 44714115
دکتر زهرا بیات متخصص زنان و زایمان تهران 44708663
دکتر سید محمد دانشور متخصص قلب و عروق تهران 44755628
دکتر بهروز ایمان زاده متخصص داخلی تهران 44702336
دکتر خلیل واعظی متخصص ارتوپدی تهران 44710825
دکتر مهزاد هلاوی متخصص زنان و زایمان تهران 44742131
دکتر بهرام بادامچی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 44763111
دکتر ابراهیم محمودی متخصص قلب و عروق تهران 44002007
دکتر مصطفی قندالی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 88268958
دکتر سروش فلاحی دندانپزشک عمومی تهران 44483807
دکتر شهرزاد کرمی متخصص روانپزشک تهران 44459711
دکتر نرگس غزاله پزشک عمومی تهران 44459711
دکتر کیوان کلیم دست متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44229614
دکتر خسرو ایازی پزشک عمومی تهران 88776952
دکتر محمد رضا آزاد دندانپزشک عمومی تهران 22367525
دکتر خلیل رستمی یوشانلوئی فوق تخصص جراحی پلاستیک تهران 44670888
دکتر شهناز عبدلی پزشک عمومی تهران 44616014
دکتر مینا ایمانزاده متخصص جراح عمومی تهران 88037397
دکتر ماندانا پرتوی دندانپزشک عمومی تهران 22285344
دکتر غلامرضا آبدینی متخصص دامپزشکی تهران 44834265
دکتر مریم ابراهیمی متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 88032999
دکتر نسرین زارع پور متخصص زنان و زایمان تهران 44447616
دکتر علی اکبر مروتی فوق تخصص جراحی پلاستیک تهران 88882136
دکتر بابک ساعدی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 88700648
دکتر تانیا سعیدی متخصص مغز و اعصاب تهران 44442085
دکتر طناز فخیم متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44849534
دکتر سعید ابوالحسنی متخصص ارتوپدی تهران 44486678
دکتر سعید زحمتکش مقدم متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44499351
دکتر مریم قدس حسینی متخصص دندانپزشک کودکان تهران 44953001
دکتر محمد رضا قدس حسینی دندانپزشک (متخصص درمان ریشه) (اندو) تهران 44953001
دکتر امیر فدایی متخصص چشم پزشک تهران 44466653
دکتر گیتی مهربان متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44408867
دکتر فریبرز فقیهی دندانپزشک عمومی تهران 22372607
دکتر بهرام عوض آبادیان دندانپزشک عمومی تهران 22367942
دکتر سارا مکرم متخصص دامپزشکی تهران 44017784
دکتر هومن کریمی متخصص دامپزشکی تهران 44223033
دکتر رضا هاشم زاده متخصص دامپزشکی تهران 88575013
دکتر شهریار حوری زاده متخصص ادیولوژیست تهران 88366327
دکتر علیرضا بینا متخصص ادیولوژیست تهران 88366327
دکتر کوروش صمد پور متخصص تغذیه تهران 44442085
دکتر محمد کلانتری پزشک عمومی تهران 55524190
دکتر مجید سلطانپور غریبدوستی پزشک عمومی تهران 44323040
دکتر فرهاد همت خواه کلیبر پزشک عمومی تهران 88573928
دکتر مسعود ترابی متخصص داخلی تهران 44753240
دکتر فرشته جلالیان متخصص زنان و زایمان تهران 44824082
دکتر محمد حسین کمالی پزشک عمومی تهران 88576045
دکتر امیر آذری فر پزشک عمومی تهران 44453282
دکتر مجتبی مسعودی دندانپزشک عمومی تهران 44453010
دکتر شوری فروتن دندانپزشک عمومی تهران 44453010
دکتر سوگند مهدوی دندانپزشک عمومی تهران 44453010
دکتر سید فرید معین زاده دندانپزشک عمومی تهران 44453010
دکتر فرزاد رمضان نیا دندانپزشک عمومی تهران 44455506
دکتر عیوض احمدی دندانپزشک عمومی تهران 44455506
دکتر شاهین شهاب دندانپزشک عمومی تهران 44400555
دکتر جواد محمدی دندانپزشک عمومی تهران 44400555
دکتر افشین یزدی دندانپزشک عمومی تهران 44400555
دکتر احسان سلجوقی دندانپزشک عمومی تهران 44400555
دکتر شادی کریمی پزشک عمومی تهران 22373317
دکتر داور شهبازی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44442085
دکتر رضوان هاشمی متخصص گوارش تهران 44005027
دکتر عفت نعیمی فوق تخصص مغز و اعصاب تهران 44005027
دکتر جاوید حسینی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44005027
دکتر ریحانه مهرگان متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44064929
دکتر شاهین بهجو متخصص جراحی پلاستیک تهران 22147216
دکتر داریوش دائر متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 22981183
دکتر مهرشاد مهاجر متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 22299898
دکتر مینا فتح آبادی فوق تخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44411948
دکتر محمد کلانی فوق تخصص گوارش تهران 44265367
دکتر فاطمه یکه زارع متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 88876001
دکتر عباس سروی متخصص قلب و عروق تهران 44222538
دکتر شهلا شریعتی متخصص قلب و عروق تهران 44222538
دکتر ایمان رونقی متخصص چشم پزشک تهران 44603959
دکتر شمس الله ابراهیمی متخصص روانپزشک تهران 44010085
دکتر فاضل فیروزی دندانپزشک عمومی تهران 44009284
دکتر محمد علی بیات شهبازی فوق تخصص جراحی پلاستیک تهران 88673925
دکتر منیر جعفری متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44223847
دکتر لیلی فروزش متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44265123
دکتر مجید عبدل زاده فوق تخصص جراحی پلاستیک تهران 88883158
دکتر تبسم کاظمی صوفی متخصص زنان و زایمان تهران 44010091
دکتر افشین سیف برقی متخصص داخلی تهران 44408760
دکتر حمید رضا افشانی متخصص داخلی تهران 44059424
دکتر لیلا زندی متخصص دندانپزشک کودکان تهران 44252053
دکتر سلمی عباسی پزشک عمومی تهران 44252053
دکتر محمد رضا عشقی متخصص کودکان تهران 44611912
دکتر محمد رضا کیانی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44835753
دکتر سهراب پارسا دندانپزشک عمومی تهران 22353942
دکتر منیژه ایوبی متخصص روانپزشک تهران 44733532
دکتر مریم رضوی سلماسی دندانپزشک عمومی تهران 44133896
دکتر فرهاد مهردادی دندانپزشک عمومی تهران 44137131
دکتر آذر نظافتی متخصص دندانپزشک کودکان تهران 44142469
دکتر حسن یاوری متخصص چشم پزشک تهران 44715810
دکتر سعید نظری متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44163347
دکتر شکوفه رحمتی متخصص زنان و زایمان تهران 44725835
دکتر رقیه حیدری اناری متخصص پزشک عمومی تهران 44473082
دکتر نسرین مصباح متخصص زنان و زایمان تهران 44314360
دکتر آزیتا مهرانیان متخصص زنان و زایمان تهران 44137134
دکتر آناهیتا عمیدی نائینی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44725835
دکتر پرویز ارتفاعی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 44457183
دکتر اکرم مهدی زاده شاهی متخصص زنان و زایمان تهران 44008522
دکتر پانته آ آریا متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44263535
دکتر مهرزاد رمضان نیا متخصص زنان و زایمان تهران 44405800
دکتر فرزاد فرامرزی فوق تخصص گوارش تهران 88614191
دکتر زهرا اسدی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44148395
دکتر عماد رفعتیان متخصص دندانپزشک عمومی تهران 44135231
دکتر حسین کوهجانی فوق تخصص دندانپزشک زیبایی تهران 44726162
دکتر هادی درویش پور دندانپزشک عمومی تهران 44727689
دکتر نعمت قلی پور متخصص دندانپزشک کودکان تهران 44708663
دکتر قربان عابدینی متخصص دندانپزشک کودکان تهران 44727689
دکتر معصومه شهسواری دندانپزشک عمومی تهران 44750408
دکتر فاطمه ستوده نیا متخصص داخلی تهران 44404748
دکتر ویدا عسگری متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 88247219
دکتر فریبا خضرائی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44454774
دکتر محمد رضا خرازی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44607845
دکتر امیر حسین آرین مرام متخصص کایروپراکتیک تهران 44451920
دکتر مهناز فتحی متخصص دندانپزشک کودکان تهران 44242444
دکتر ناصر مهتاب متخصص قلب و عروق تهران 22081301
دکتر حسین شکر ریز دندانپزشک عمومی تهران 77655464
دکتر خسرو صمدیان دندانپزشک عمومی تهران 44414447
دکتر نادر نیکنام دندانپزشک عمومی تهران 44668381
دکتر پدرام یاسینی دندانپزشک عمومی تهران 22883174
دکتر احمد نظامی پزشک عمومی تهران 88825552
دکتر آرین دخت آزادمنش دندانپزشک عمومی تهران 44474097
دکتر مرتضی نیکوبذل پزشک عمومی تهران 22222216
دکتر سید محمد جواد احراری پزشک عمومی تهران 77936505
دکتر پوریا زند حسامی پزشک عمومی تهران 22861872
دکتر آذین احمدی پزشک عمومی تهران 44690390
دکتر پروانه احمدی پزشک عمومی تهران 66917924
دکتر الهام موسوی پزشک عمومی تهران 44673300
دکتر فرشید اختری دندانپزشک عمومی تهران 88638489
دکتر علی اصغر مهدی یار متخصص قلب و عروق تهران 77408200
دکتر سولماز حبیبی متخصص تغذیه تهران 44083369
دکتر حمید رضا نجفی دندانپزشک عمومی تهران 33168873
دکتر اسماعیل صراف زاده دندانپزشک عمومی تهران 22574711
دکتر شعبان کامران متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44267500
دکتر محمد رضا توکلی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44252087
دکتر مریم داداشی متخصص دندانپزشک کودکان تهران 44439085
دکتر رضا رستمی دندانپزشک عمومی تهران 44439085
دکتر رضا نجات بخش دندانپزشک عمومی تهران 44424697
دکتر منصور خدیوی کاشانی پزشک عمومی تهران 44720550
دکتر عباس پرسیان متخصص جراحی پلاستیک تهران 22137390
دکتر زهرا زارعیان متخصص زنان و زایمان تهران 88207424
دکتر مریم حبیبی زاده متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44264109
دکتر افسانه رحمانیان متخصص زنان و زایمان تهران 44405801
دکتر پوریا افلاکی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 88886279
دکتر نرگس کامجو متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 44494450
دکتر محمد مهدی گرجی متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 44494450
دکتر مهین اسماعیل پور دندانپزشک عمومی تهران 66507473
دکتر احمد اسماعیل نژاد دندانپزشک عمومی تهران 77552815
دکتر کتایون اسماعیل نیا دندانپزشک عمومی تهران 88757515
دکتر غضنفر اسماعیل زاده دندانپزشک عمومی تهران 66510289
دکتر لادن اسلامیان دندانپزشک عمومی تهران 88793003
دکتر شهریار اسلامی تبار دندانپزشک عمومی تهران 88063439
دکتر هاله اسلامی دندانپزشک عمومی تهران 88550557
دکتر مجید اسلامی دندانپزشک عمومی تهران 77889370
دکتر فرید اسلامی دندانپزشک عمومی تهران 66001753
دکتر فرشید کاوندی دندانپزشک عمومی تهران 44665356
دکتر بهنام اسلامی دندانپزشک عمومی تهران ۲۲۸۴۷۲۱۹
دکتر فرحناز اسکندری پور دندانپزشک عمومی تهران 44304030
دکتر فرحناز اسکندرزاده سمین دندانپزشک عمومی تهران 88010162
دکتر کیاندخت اسفندیاری دندانپزشک عمومی تهران 77605796
دکتر فرزانه اسدیان دندانپزشک عمومی تهران 33741770
دکتر والا اسدی دندانپزشک عمومی تهران 22287385
دکتر فرهاد اسدزاده دندانپزشک عمومی تهران 88750519
دکتر شراره اسدبیگی دندانپزشک عمومی تهران 77496499
دکتر سعید اسدالهی دندانپزشک عمومی تهران 55007342
دکتر سیدرضا اسحاق حسینی دندانپزشک عمومی تهران 66509138
دکتر نیلوفر استواری دندانپزشک عمومی تهران 77448081
دکتر عشرت استادی دندانپزشک عمومی تهران 88904683
دکتر لادن استاد جعفر دندانپزشک عمومی تهران 66412528
دکتر رویا ازقندی دندانپزشک عمومی تهران 22291911
دکتر قیس ارکوازی دندانپزشک عمومی تهران 88952525
دکتر مرتضی اردو بازاری دندانپزشک عمومی تهران 88301876
دکتر مهری اردکانیان دندانپزشک عمومی تهران 66412528
دکتر الهام اردستانی زاده دندانپزشک عمومی تهران 22804174
دکتر ناصر ارجمندی دندانپزشک عمومی تهران 88747095
دکتر حمیدرضا ارجمندی دندانپزشک عمومی تهران 88309779
دکتر میر جبار ارجمند دندانپزشک عمومی تهران 22866622
دکتر حسین ارباب زاده دندانپزشک عمومی تهران 88751123
دکتر نیره ادیب منش دندانپزشک عمومی تهران 77904143
دکتر بیژن اخوان آذری دندانپزشک عمومی تهران 88771735
دکتر هنگامه اخوان دندانپزشک عمومی تهران 88068145
دکتر فهیمه اخلاقی دندانپزشک عمومی تهران 22211236
دکتر افسانه اختیاری دندانپزشک عمومی تهران 22857840
دکتر فرامرز احمدی تالش دندانپزشک عمومی تهران 22861210
دکتر اکبر احمدی اردکانی دندانپزشک عمومی تهران 77865036
دکتر محمود احمدی دندانپزشک عمومی تهران 88724662
دکتر فریبا احمدی دندانپزشک عمومی تهران 66004342
دکتر شهلا احمدی دندانپزشک عمومی تهران 22086413
دکتر سیروس احمدی دندانپزشک عمومی تهران 66926336
دکتر حمیدرضا احمدی دندانپزشک عمومی تهران 88005141
دکتر ابوالقاسم احمدزاده دندانپزشک عمومی تهران 44083277
دکتر بدرالضحی احمدآیه ای دندانپزشک عمومی تهران 66436316
دکتر زهره احراری خلف دندانپزشک عمومی تهران 22704324
دکتر محمد اثنی عشری دندانپزشک عمومی تهران 88783166
دکتر حسین اتابکی دندانپزشک عمومی تهران 88779758
دکتر ابوالحسن ابوالحسنی دندانپزشک عمومی تهران 88756710
دکتر حسین ابن جلال دندانپزشک عمومی تهران 77549189
دکتر رضا ابطحی راد دندانپزشک عمومی تهران 88904683
دکتر فهیمه ابطحی دندانپزشک عمومی تهران 88062200
دکتر ابراهیم ابریشمی دندانپزشک عمومی تهران 66922992
دکتر رامین ابری دندانپزشک عمومی تهران 77608441
دکتر محمد محمود ابراهیمی دندانپزشک عمومی تهران 55081217
دکتر محمد ابراهیمی دندانپزشک عمومی تهران 44216141
دکتر لطفعلی ابراهیمی دندانپزشک عمومی تهران 88846634
دکتر الهه ابراهیمی دندانپزشک عمومی تهران 88036367
دکتر بهرام آیرملو دندانپزشک عمومی تهران 88772058
دکتر رحیم آیتی دندانپزشک عمومی تهران 44233594
دکتر محمد رضا آیت الهی دندانپزشک عمومی تهران 66412528
دکتر سید احمد علی آیت الهی دندانپزشک عمومی تهران 22088879
دکتر زهره آهنگری دندانپزشک عمومی تهران 44212933
دکتر حمید آهنگری دندانپزشک عمومی تهران 22842000
دکتر تقی آنوش دندانپزشک عمومی تهران 88904683
دکتر منصور آمیغی دندانپزشک عمومی تهران 88904223
دکتر ندا آموزگار دندانپزشک عمومی تهران 33127773
دکتر ناهید آلانی دندانپزشک عمومی تهران 66927647
دکتر فرید آل نبی دندانپزشک عمومی تهران 88062200
دکتر مسعود آل رسول دندانپزشک عمومی تهران 22609199
دکتر علی آقایی فر دندانپزشک عمومی تهران 88740306
دکتر مهدی آقایی دندانپزشک عمومی تهران 77549636
دکتر فاطمه آقایی دندانپزشک عمومی تهران 66035690
دکتر سید حمزه آقایی دندانپزشک عمومی تهران 33791877
دکتر مژگان آقا محمدی دندانپزشک عمومی تهران 77300148
دکتر رامین آقارخ دندانپزشک عمومی تهران 88745741
دکتر حمیدرضا آقاجانی دندانپزشک عمومی تهران 88401152
دکتر رویا آقابیگی دندانپزشک عمومی تهران 44237274
دکتر سعید آقائی نیا دندانپزشک عمومی تهران 88469248
دکتر محمد فرخ آصف زاده متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 22590086
دکتر قاسم آشوری دندانپزشک عمومی تهران 22734331
دکتر مینا آشنایی دندانپزشک عمومی تهران 88740382
دکتر کاظم آشفته یزدی دندانپزشک عمومی تهران 77523237
دکتر ناصر آزادی دندانپزشک عمومی تهران 44071496
دکتر غلامعلی آزادی دندانپزشک عمومی تهران 77602223
دکتر شبنم آزاده دل دندانپزشک عمومی تهران 77539704
دکتر فریبرز آرین دندانپزشک عمومی تهران 88750078
دکتر شهلا رستمی دندانپزشک عمومی تهران 88782821
دکتر حبیب اله آرونی دندانپزشک عمومی تهران 33709193
دکتر عباس آروندی دندانپزشک عمومی تهران 77804622
دکتر هارطون آرتونف دندانپزشک عمومی تهران 88820730
دکتر بابک آران دندانپزشک عمومی تهران 77898787
دکتر محمدرضا آرامون دندانپزشک عمومی تهران 33132022
دکتر گیتی آرا احمدی دندانپزشک عمومی تهران 66950823
دکتر محمد رضا آذین فر دندانپزشک عمومی تهران 44070712
دکتر سعید آذری دندانپزشک عمومی تهران 88829400
دکتر منوچهر آذر هوشنگ دندانپزشک عمومی تهران 88846510
دکتر فروغ آذرباد دندانپزشک عمومی تهران 77546492
دکتر محمد صادق آخوندی دندانپزشک عمومی تهران 77527907
دکتر ناصر آخوندان دندانپزشک عمومی تهران 77547647
دکتر پارسا آتش رزم دندانپزشک عمومی تهران 66412528
دکتر ویتالی آبویانس دندانپزشک عمومی تهران 88747609
دکتر محمد حسن دادگو دندانپزشک عمومی تهران 77816611
دکتر مسعود آبادیان دندانپزشک عمومی تهران 66038510
دکتر وحید طالبی دندانپزشک عمومی تهران 22262986
دکتر هایده نامی دندانپزشک عمومی تهران 88052167
دکتر نیما سلیمی پور دندانپزشک عمومی تهران 22263001
دکتر نوشین غفاری راد دندانپزشک عمومی تهران 88781222
دکتر نوشین جارالهی دندانپزشک عمومی تهران 22859483
دکتر نغمه خواجه نوری دندانپزشک عمومی تهران 88832439
دکتر نسـیم اکتــائی دندانپزشک عمومی تهران 22010840
دکتر نسرین السادات اصغری دندانپزشک عمومی تهران 77388155
دکتر ناصر امتیازی دندانپزشک عمومی تهران 22581125
دکتر نازنین خضرائی دندانپزشک عمومی تهران 22255993
دکتر نادر حامدی راد دندانپزشک عمومی تهران 77861792
دکتر میترا عیسایی دندانپزشک عمومی تهران 22761599
دکتر مهسا قربانی دندانپزشک عمومی تهران 88877920
دکتر مهران روئین تن دندانپزشک عمومی تهران 88277639
دکتر مهدی افشار دندانپزشک عمومی تهران 44213780
دکتر ملیحه حدیدی دندانپزشک عمومی تهران 33354914
دکتر معصومه پیرمحمدی دندانپزشک عمومی تهران 22317442
دکتر مسعود فلاحی دندانپزشک عمومی تهران 88792262
دکتر مریم مهدی نژاد دندانپزشک عمومی تهران 66955121
دکتر مریم مشیری دندانپزشک عمومی تهران 88073320
دکتر مرتضی افتخاری دندانپزشک عمومی تهران 66832681
دکتر محمود شاهرخی دندانپزشک عمومی تهران 77706765
دکتر محمود راجی پور دندانپزشک عمومی تهران 88832439
دکتر محمود اختری دندانپزشک عمومی تهران 55914499
دکتر محمد گرجی دندانپزشک عمومی تهران 77925891
دکتر محمد علی مناقب دندانپزشک عمومی تهران 88550522
دکتر محمد علی افتخاری دندانپزشک عمومی تهران 22954107
دکتر محمد طهماسبی دندانپزشک عمومی تهران 22618129
دکتر محمد رضا کنشلو دندانپزشک عمومی تهران 88741322
دکتر محمد رضا اکبرنیا دندانپزشک عمومی تهران 88683310
دکتر محمد رزازنیان دندانپزشک عمومی تهران 44228103
دکتر محمد حسن مصدق دندانپزشک عمومی تهران 88638745
دکتر محمد حسن صمیمی متخصص جراحی پلاستیک تهران 66438715
دکتر محمد جواد خسرو پور دندانپزشک عمومی تهران 88428816
دکتر محمد جعفری دندانپزشک عمومی تهران 22865070
دکتر محمد امین نریمانی دندانپزشک عمومی تهران 88724166
دکتر محسن معصومی دندانپزشک عمومی تهران 66564854
دکتر محرمعلی داداشی نژاد دندانپزشک عمومی تهران 22285920
دکتر مجید مهاجری دندانپزشک عمومی تهران 88276490
دکتر مجید کاتب نیا دندانپزشک عمومی تهران 77880241
دکتر مجید عرب منش دندانپزشک عمومی تهران 22255993
دکتر گلنار حمزه پور متخصص دندانپزشک کودکان تهران 88515995
دکتر کیوان شکوفان دندانپزشک عمومی تهران 44304030
دکتر کیوان سهامی دندانپزشک عمومی تهران 66292057
دکتر کیهان مرادخانی دندانپزشک عمومی تهران 44719854
دکتر قاسم رنجبر دندانپزشک عمومی تهران 44400636
دکتر فرزانه فیروزه فر مهینی فراهانی دندانپزشک عمومی تهران 66738645
دکتر فیروزه ذوالفقاری راد دندانپزشک عمومی تهران 22044743
دکتر فریده علیمحمدی دندانپزشک عمومی تهران 44333094
دکتر فرید عباسی دندانپزشک عمومی تهران 88301768
دکتر فریبا نوشفر دندانپزشک عمومی تهران 88872842
دکتر فرنوش یزدان بخش دندانپزشک عمومی تهران 66938401
دکتر فرزانه نیکنام دندانپزشک عمومی تهران 22201095
دکتر فرزانه حسینی نسب دندانپزشک عمومی تهران 88887153
دکتر فرزاد دانش دندانپزشک عمومی تهران 22010840
دکتر آزاده غضنفری مطلق متخصص زنان و زایمان تهران 44170500
دکتر فرانک یغمایی دندانپزشک عمومی تهران 88026390
دکتر فرانک نوید پور دندانپزشک عمومی تهران 55726710
دکتر فرامرز صادقیان دندانپزشک عمومی تهران 88732238
دکتر غلامعلی صباغ دندانپزشک عمومی تهران 22361200
دکتر غلامرضا امین دندانپزشک عمومی تهران 22259690
دکتر غلامحسین سنجری دندانپزشک عمومی تهران 88803080
دکتر عیسی خاتمی زنوزیان دندانپزشک عمومی تهران 88889156
دکتر علیرضا نمازی دندانپزشک عمومی تهران 88026390
دکتر علیرضا معززی دندانپزشک عمومی تهران 33305060
دکتر علیرضا آرین محتشم دندانپزشک عمومی تهران 66949119
دکتر علی ناصر شریف دندانپزشک عمومی تهران 22884814
دکتر علی کاشفی دندانپزشک عمومی تهران 66460380
دکتر علی خداوردی دندانپزشک عمومی تهران 33347573
دکتر علی اوسط ابوالقاسمی دندانپزشک عمومی تهران 66510323
دکتر علی اصغر حکیمی دندانپزشک عمومی تهران 77869071
دکتر عطاء اله نریمانی دندانپزشک عمومی تهران 22909238
دکتر عبدالحسین شاهی دندانپزشک عمومی تهران 77825756
دکتر عباس رنجبر وزیری دندانپزشک عمومی تهران 22225759
دکتر صلاح شریف زاده دندانپزشک عمومی تهران 44632709
دکتر شیوا صادق پور دندانپزشک عمومی تهران 66388862
دکتر شیلا لکا دندانپزشک عمومی تهران 88254065
دکتر شهروز برادران عبدالهی دندانپزشک عمومی تهران 77825756
دکتر شهره سبحانی دندانپزشک عمومی تهران 88956269
دکتر شمس الضحی سنائی دندانپزشک عمومی تهران 88026390
دکتر شبنم حنیفه زاده دندانپزشک عمومی تهران 88957814
دکتر سیمین اسماعیل نیه دندانپزشک عمومی تهران 66860413
دکتر سیروس نوشیروانی دندانپزشک عمومی تهران 77869816
دکتر سیده فاطمه سازش دندانپزشک عمومی تهران 44471414
دکتر سید محمد رضا بنی هاشمی دندانپزشک عمومی تهران 77549595
دکتر سید مجتبی میر حسینی دندانپزشک عمومی تهران 88868446
دکتر سید علیرضا تقدس دندانپزشک عمومی تهران 88286540
دکتر سید علی کریمی موسوی دندانپزشک عمومی تهران 88812418
دکتر سید حسین موسوی دندانپزشک عمومی تهران 88078704
دکتر سید جمال مهدیان آهی دندانپزشک عمومی تهران 55162772
دکتر سیاوش خبازپور دندانپزشک عمومی تهران 77436540
دکتر سلیمان کهن صدق دندانپزشک عمومی تهران 66923186
دکتر محمد آئینه چی متخصص دندانپزشک (متخصص درمان ریشه) (اندو) تهران 88885746
دکتر زهره نوری دندانپزشک عمومی تهران 77861792
دکتر زهرا وثوقیان دندانپزشک عمومی تهران 88514149
دکتر زهرا حیدری صبا دندانپزشک عمومی تهران 88744141
دکتر رضا قدیمی دندانپزشک عمومی تهران 44083636
دکتر رضا سراج دندانپزشک عمومی اسلامشهر 2224881
دکتر رامش یزدانی دندانپزشک عمومی تهران 22701771
دکتر نوید رونده متخصص دندانپزشک کودکان تهران 88715536
دکتر حسین گیلک دندانپزشک عمومی تهران 77834802
دکتر حسین افشارزادگان دندانپزشک عمومی تهران 77768519
دکتر جواد طالبی مختار دندانپزشک عمومی تهران 44468912
دکتر توراندخت ایزدی یار دندانپزشک عمومی تهران 55379403
دکتر پویه روحانی دندانپزشک عمومی تهران 88833628
دکتر پوریا عناصری دندانپزشک عمومی تهران 55300578
دکتر پرستو فروغی دندانپزشک عمومی تهران 44666157
دکتر بهزاد صدیقی دندانپزشک عمومی تهران 22859483
دکتر بهاره عشقی متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 88872104
دکتر اندیشه طهماسبی یکتا دندانپزشک عمومی تهران 44814337
دکتر امیر مهبد زارع دندانپزشک عمومی تهران 33761444
دکتر امیر مسعود مسعودی دندانپزشک عمومی تهران 66836341
دکتر الهه اصغری علائی دندانپزشک عمومی تهران 22321124
دکتر افسانه عسگرزاده دندانپزشک عمومی تهران 44474122
دکتر اصغر عبادی فر دندانپزشک عمومی تهران 88833628
دکتر احمد نوبخت دندانپزشک عمومی تهران 88812908
دکتر ابوالقاسم بنی عامری دندانپزشک عمومی تهران 77497440
دکتر ابوالفضل هاشم دندانپزشک عمومی تهران 88555023
دکتر آسیه نوروزی نیا دندانپزشک عمومی تهران 66406191
دکتر آریانا عزیزی دندانپزشک عمومی تهران 44666157
دکتر آرش نیک گو دندانپزشک عمومی تهران 88377908
دکتر آرش پیامی دندانپزشک عمومی تهران 44216780
دکتر آرزو منافی دندانپزشک عمومی تهران 66460380
دکتر آذین آذری دندانپزشک عمومی تهران 88835933
دکتر علیرضا سالاری متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 44240705
دکتر بهادر عمیدی نائینی متخصص داخلی تهران 44725835
دکتر لادن رحیمی متخصص زنان و زایمان تهران 44727557
دکتر حسن لشگری متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 44477074
دکتر فریده مظفری متخصص زنان و زایمان تهران 44484663
دکتر پارسیه فقیه متخصص دندانپزشک کودکان تهران 22804268
دکتر مهدی علی پور متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 44463926
دکتر حسین حیدری متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 44463926
دکتر زهرا غفاری متخصص زنان و زایمان تهران 44160467
دکتر فریبا سرداری متخصص زنان و زایمان تهران 44418898
دکتر حسن نصرت الدین متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 44449956
دکتر علی معماری پزشک عمومی تهران 442210315
دکتر سحر مرادی مظهری متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 44601315
دکتر الهام سامانی نیسانی متخصص زنان و زایمان تهران 44463941
دکتر بنفشه محسنی رجائی متخصص زنان و زایمان تهران 44607955
دکتر کتایون شیر کوهی متخصص داخلی تهران 44324990
دکتر غلام رضا حیدری متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 88879127
دکتر مرضیه حاج علی محمدی دندانپزشک عمومی تهران 44859545
دکتر ناصر جوادی پروانه متخصص جراحی پلاستیک تهران 88661959
دکتر سیده نجمه نور بخش متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44301760
دکتر کاوه شکوفی مقیمان دندانپزشک عمومی تهران 44453064
دکتر سلما رضوی متخصص زنان و زایمان تهران 22371537
دکتر نیما مقدم دندانپزشک عمومی تهران 440412205
دکتر سعید رضایی دندانپزشک عمومی تهران 44041205
دکتر الهام تقی نژاد دندانپزشک عمومی تهران 44462086
دکتر مهدی احمدی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 88794098
دکتر شهرام علی بالازاده متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 22354911
دکتر ناهید رشیدیان دندانپزشک عمومی تهران 44408690
دکتر راحله شفانه راد متخصص دندانپزشک کودکان تهران 44448517
دکتر نگار حدادی دندانپزشک عمومی تهران 44474122
دکتر مهسا خداپرست متخصص زنان و زایمان تهران 44804154
دکتر ژیلا عباس زاده متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 22353531
دکتر بهمن واحدی دندانپزشک عمومی تهران 22353531
دکتر آتوسا رهنما طباطبایی دندانپزشک عمومی تهران 44814717
دکتر رامین رهنما طباطبایی دندانپزشک عمومی تهران 44817113
دکتر داریوش محمدی جراح متخصص ارولوژی تهران 44270008
دکتر علی شهابی متخصص جراحی پلاستیک تهران 888727442
دکتر علی قاسمی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44059997
دکتر محسن مسعودی متخصص گوارش تهران 88689850
دکتر آزیتا صفارزاده کرمانی متخصص زنان و زایمان تهران 88248486
دکتر داود تاج بخش متخصص جراح عمومی تهران 22361071
دکتر بهرام یزدانی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 88464221
دکتر سینا جان نثار متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 88885746
دکتر سعید جلایر متخصص جراحی پلاستیک تهران 22262986
دکتر رعنا قمی میبدی متخصص زنان و زایمان تهران 44258597
دکتر جواد علیزاده دندانپزشک عمومی تهران 44042347
دکتر آذرمیدخت ارم متخصص روانپزشک تهران 44257740
دکتر مهدی آریانا متخصص جراحی پلاستیک تهران 22352092
دکتر مریم محمدنژاد متخصص روانپزشک تهران 88981320
دکتر معصومه پارسافر پزشک عمومی تهران 44405801
دکتر بهرام غیاثی پزشک عمومی تهران 44001314
دکتر مریم جوانمرد متخصص کودکان تهران 44040346
دکتر سعید ثناگوی پزشک عمومی تهران 22035746
دکتر لادن دهداری پزشک عمومی تهران 44083369
دکتر مارینا جستان مرنی متخصص روماتولوژی تهران 22367997
دکتر حمیرا حسینی متخصص بیهوشی تهران 44030672
دکتر ماندانا محمودی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44030672
دکتر نرگس علی حسنی متخصص قلب و عروق تهران 44232814
دکتر پیام حیاتی متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 44088115
دکتر مرجان پیروان متخصص پزشک عمومی تهران 88348582
دکتر زهرا سعادتی متخصص جراحی پلاستیک تهران 22761600
دکتر فریبا وفا متخصص زنان و زایمان تهران 44067004
دکتر حسین مهاجری مقدم فوق تخصص جراحی پلاستیک تهران 44067004
دکتر شهلا علاء متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44059996
دکتر بتول طاهری جراح عمومی تهران 44287685
دکتر سعید افشار متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44022330
دکتر شاهین کریمیان فوق تخصص جراحی پلاستیک تهران 88647430
دکتر امیر حسین فقیهی فوق تخصص گوارش تهران 22741778
دکتر مهدی سزاوار متخصص جراحی پلاستیک تهران 88720403
دکتر مهدی ابوالقاسمی دندانپزشک عمومی تهران 44455474
دکتر شهرزاد ترابی پور متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 88242983
دکتر ابوالفضل صالح راد متخصص جراحی پلاستیک تهران 22857037
دکتر هاشم موذن زاده متخصص جراح عمومی تهران 88882113
دکتر مژگان مفیدی متخصص زنان و زایمان تهران 66557308
دکتر دنا کلانتری متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 44228346
دکتر هیلا کلانتری متخصص دندانپزشک زیبایی تهران 44228346
دکتر مریم خامنه ای متخصص زنان و زایمان تهران 44098989
دکتر علی حسنی متخصص جراحی پلاستیک تهران 88876484
دکتر فاطمه سادات خلیلی دیلمی متخصص جراح عمومی تهران 44250609
دکتر سلمان دهخدا متخصص جراحی پلاستیک تهران 88317422
دکتر بهاره رشنوادی دندانپزشک عمومی تهران 44048303
دکتر مینا حرمتی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44042423
دکتر مریم عربگل متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44042423
دکتر فرزاد طیباتی متخصص کایروپراکتیک تهران 44482100
دکتر علیرضا شریعتمدار پزشک عمومی تهران 88656320
دکتر حسین تقوی متخصص جراحی پلاستیک تهران 22264372
دکتر پیماندخت پرتوی دندانپزشک عمومی تهران 44051820
دکتر صدیقه آذری متخصص زنان و زایمان تهران 44058150
دکتر مجید کسرایی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 44437359
دکتر مهرداد رضایی متخصص جراح عمومی تهران 88658760
دکتر مجیدرضا توکلی جو دندانپزشک عمومی تهران 88709066
دکتر ژینوس میلانی متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 88250401
دکتر حمیدرضا شاپوری فوق تخصص جراحی پلاستیک تهران 88793354
دکتر اکبر یگانه دندانپزشک عمومی تهران 44311847
دکتر حسن روشن طلب دندانپزشک عمومی تهران 44331864
دکتر شیرین حشمت متخصص زنان و زایمان تهران 44048720
دکتر بهناز عطار شاکری متخصص زنان و زایمان تهران 44048720
دکتر فریدون رامیار دندانپزشک عمومی تهران 22048559
دکتر بهروز بهروش متخصص جراح عمومی تهران 88915366
دکتر مجتبی هاشم زاده فوق تخصص جراحی گوارش و زیبایی تهران 22274082
دکتر افسانه ثنایی متخصص جراحی پلاستیک تهران 88662276
دکتر مسعود راستکاری متخصص جراحی پلاستیک تهران 88320171
دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی فوق تخصص جراحی پلاستیک تهران 22262974
دکتر بهزاد معظمی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 33359292
دکتر بهزاد فرخی فوق تخصص جراحی پلاستیک تهران 88675945
دکتر مسعود مالی فوق تخصص گوش و حلق و بینی تهران 22560003
دکتر احمد خاص احمدی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 88956268
دکتر شبنم شادابی متخصص گوش و حلق و بینی تهران 26132530
دکتر نبی الله شریعتی متخصص جراحی پلاستیک تهران 88887146
دکتر جابر قریشی متخصص جراحی پلاستیک تهران 22865425
دکتر حسن موسوی دندانپزشک عمومی تهران 77828144
دکتر علی رستم زاده دندانپزشک عمومی تهران 88574563
دکتر داود نصیری دندانپزشک عمومی تهران 22828677
دکتر یاشیل احدی مقدم دندانپزشک عمومی تهران 22248879
دکتر منوچهر هاشمی دندانپزشک عمومی تهران 22763715
دکتر محمد رضا مرتضوی دندانپزشک عمومی تهران 88778456
دکتر جمشید دونلو متخصص مغز و اعصاب تهران 88334975
دکتر مجید ظهرابی متخصص مغز و اعصاب تهران 66960944
دکتر محمد حسن عامری متخصص جراحی پلاستیک تهران 22583291
دکتر محمود شهزادی فوق تخصص قلب و عروق تهران 66946100
دکتر محمد حسین ماندگار فوق تخصص قلب و عروق تهران 88793000
دکتر محمد علی نیلفروش زاده متخصص پوست و مو و زیبایی تهران 88781090
دکتر مسعود شیروانی متخصص مغز و اعصاب تهران 88367369

منبع: www.behdar.com

این پست دارای 85 نظر است

 1. عاطفه

  من در جستجوي شماهره تماس و مطب دكتر فلب و عروق آقاي محمدرضا رضايي هستم لطفاً كمك كنيد

 2. سلام من دنبال شماره آقای دکترعباس مرادی فوق تخصص قلب وعروق هستم ممنون میشم شماره تماس مطبشون رومیخوام ممنون میشم که راهنماییم کنید.

 3. leila najafi

  من به دنبال آدرس و شماره تلفن دكتر خالصي متخصص گوش و حلق و بيني كه قبلا” در خيابان ميرداماد مطب داشته اند هستم لطفا راهنمايي فرمائيد.

 4. سوگند

  سلام تورو خدا کمککنید من آدرس دکتری ومیخوام بهم گفتن دکتر اسدی کار پوست میکنه سنش بالاس دارو سازم هست خیابان ظفره ولی دقیق نگفتن اگه میشه یه اطلاعاتی راجبش بدید

  1. Mehdi Parsnews Amiri

   شاید ایشون دکتری باشن که شما دنبالشون هستین:
   دکتر محمد بنی اسدی
   پزشک: متخصص بیماری های پوست، مو و زیبایی
   آدرس: ایران-تهران- منطقه03-ولی عصر – بالاتر از پارک ساعی – ک. چمن – ساختمان پزشکان ساعی – ط. سوم – واحد 14- ک.پ :
   تلفن:0211434763957

 5. شاید ایشون دکتری باشن که شما دنبالشون هستین:
  دکتر محمد بنی اسدی
  پزشک: متخصص بیماری های پوست، مو و زیبایی
  آدرس: ایران-تهران- منطقه03-ولی عصر – بالاتر از پارک ساعی – ک. چمن – ساختمان پزشکان ساعی – ط. سوم – واحد 14- ک.پ :
  تلفن:0211434763957

 6. حسن

  با سلام بنده دنبال آدرس و تلفن آقای دکتر شهرام روشن با عنوان پزشک اعصاب و روان و یا اطفال و یا طب سلول درمانی هستم لطفا در صورت اصالت بنده را راهنمائی نمائید .

 7. محمد

  سلام لطفا” شماره تلفن و ادرس دکتر مشرف متخصص پاتولژی دهان و دندان را زحمت بکشید .

 8. تاراز

  سلام من شماره تلفن دکتر سیدمهدی عبدالله زاده حسینی را میخواهم.لطفا کمکم کنید.بیمارم در کما ست.

  1. Mehdi Parsnews Amiri

   دوستان ما که در ایران نیستیم که بتونیم کمکی به هموطنا بکنیم، چه جوریه که روزی هزاران نفر این نوشته رو میخونن و هیچ پاسخی به سوالات دیگر هموطنان نمیدن! کار شاقی که از کسی نمیخوان، دنبال آدرس و یا شماره تلفن پزشکی هستن، اگر میدونین، جواب بدین، این خیلی مشکله؟!
   بنی آدم اعضای یک پیکرند و چو ایران نباشد و همه این حرفا، چرت و پرته؟!
   کمک کردن به هموطنی که مریضه یعنی ارزشش کمتره تا صبح تا شب لایک کردن مهملات توی فیسبوک؟!
   من که دوستان هر روز بیشتر از روز قبل از بی تفاوتی هموطن های گرامی ، ناامید میشم!

 9. دوستان ما که در ایران نیستیم که بتونیم کمکی به هموطنا بکنیم، چه جوریه که روزی هزاران نفر این نوشته رو میخونن و هیچ پاسخی به سوالات دیگر هموطنان نمیدن! کار شاقی که از کسی نمیخوان، دنبال آدرس و یا شماره تلفن پزشکی هستن، اگر میدونین، جواب بدین، این خیلی مشکله؟!
  بنی آدم اعضای یک پیکرند و چو ایران نباشد و همه این حرفا، چرت و پرته؟!
  کمک کردن به هموطنی که مریضه یعنی ارزشش کمتره تا صبح تا شب لایک کردن مهملات توی فیسبوک؟!
  من که دوستان هر روز بیشتر از روز قبل از بی تفاوتی هموطن های گرامی ، ناامید میشم!

 10. حميد

  دكتر سيد مهدي عبداله زاده حسيني تلفن : 88965171-9 متخصص : متخصص اطفال فوق تخصص اعصاب اطفال آدرس مطب رو ندارم ولي ميدونم تو بيمارستان ساسانه .
  بلوار كشاورز ـ بالاتر از چهارراه فلسطين ـ پ 59 ـ بيمارستان ساسان

 11. حميد

  دكتر محمد مشرف تلفن : 22250536 متخصص : متخصص پاتولوژی
  آدرس مطب : خ ميرداماد ـ م محسني (مادر) ـ خ بهروز ـ ك شريفي ـ پ 1/1

  1. Mehdi Parsnews Amiri

   حمید جان بسیار سپاسگزارم دوست عزیز من از طرف خودم و دوستانی که سوال کردن، از شما تشکر میکنم. انشالله که شما سر مشقی باشین برای دیگر هموطنان مقیم ایران!

 12. حمید جان بسیار سپاسگزارم دوست عزیز من از طرف خودم و دوستانی که سوال کردن، از شما تشکر میکنم. انشالله که شما سر مشقی باشین برای دیگر هموطنان مقیم ایران!

 13. پویا

  با سلام لطفا شماره تلفن و آدرس مطب خانم دکتر شیرین علیشری متخصص زنان و زایمان را برای اینجانب بفرستید. ممنون

 14. امین

  سلام میشه شمارخ تلفن وادرس دکتر زین الدین طباطبایی متخصص چشم پزشک تهران را برام بفرستید

 15. محمد فرحان اسدي

  با سلام من دنبال شماره تلفت دكتر آيت متخصص كليه هستم لطفاً در صورت داشتن برايم بفرستيد . متشكرم

  1. Mehdi Parsnews Amiri

   دوستان ما برای هیچکس چیزی نمیفرستیم، اصلا کسی اینجا ایمیل شما رو نمیبینه که بخواد برای شما چیزی بفرسته! فقط من میبینم که من هم اگر اطلاعاتی که شما در جوستجوش هستین پیدا کنم، همینجا میزارم که شاید به درد چند نفر دیگم بخوره.
   دوستان چناچه پاسخی برای سوالات هموطنان دارد، لطفا از کمک به دیگران دریغ نفرمایید، سپاسگزارم.

 16. دوستان ما برای هیچکس چیزی نمیفرستیم، اصلا کسی اینجا ایمیل شما رو نمیبینه که بخواد برای شما چیزی بفرسته! فقط من میبینم که من هم اگر اطلاعاتی که شما در جوستجوش هستین پیدا کنم، همینجا میزارم که شاید به درد چند نفر دیگم بخوره.
  دوستان چناچه پاسخی برای سوالات هموطنان دارد، لطفا از کمک به دیگران دریغ نفرمایید، سپاسگزارم.

 17. آرش

  سلام
  اگه میشه لطف کنید لیست تمام پزشکان متخصص منطقه ۱۱ رو برام پیدا کنید
  خیلی ممنوم میشم

 18. سلام
  لطفا شمار تلفن وادرس دكتر مير صوفيان رو ايميل كنين.ايشون دكتر دندان پزشك هستن.ازتون خيلي ممنونم

 19. باعرض سلام
  لطفا شماره تلفن و آدرس دکتر رییس زاده فوق تخصص جراحی عروق را ایمیل کنید. با تشکر

 20. ناهید

  با سلام و خسته نباشید.من دنبال ادرس مطب
  دکتر شهین شکراللهی متخصص زنان و زایمان میگردم.ممنون میشم اگه برام پیداش کنین

 21. ﺳﻠﺎﻡ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﺩﺭﺱ ﻭﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺩﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻯ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﻟﻂﻔﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻰﻥ ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰﻭﺍﻋﺼﺎﺏ كودكان

 22. محمد

  سلام من به دنبال شماره تلفن وآدرس دکتر سید اکبر حسینی متخصص داخلی میباشم لطفا کمک کنید.با تشکر

 23. سلام خواهش می کنم کمکم کنید من ادرس و شماره مطب دکتر امین خدادوستان رو می خوام خواهش می کنم کمکم کنید . ایشون دندونپزشک هستند .

 24. سلام ببخشید من دارم کچل میشم لطفا برای پیشگیری ادرس و شماره تلفن یک دکتر مو فوق تخصص در تهران را به من بدید الان

 25. دكتر طالع

  سلام
  من دنبال دكتر رضا روشن پور ميگردم، احتمالا متخصص بيهوشى ، خيلى واجبه و حياتى. لطفا كمك كنين. كمك شما ميتونى جون يه بيمار سرطانى و نجات بده.

 26. Mehdi Parsnews Amiri

  بسکه این هموطنان ما خوبن! حس همددردی و همکاری در بین ما ایرانی ها, ٤٠٠-٥٠٠ درجه زیر صفره ! 👿
  من ماکا خانوم, دفه آخری که تهران بودم, ٣٥ سال پیش بود, من از کجا آدرس دکترارو بدونم ؟ 🙄

 27. بسکه این هموطنان ما خوبن! حس همددردی و همکاری در بین ما ایرانی ها, ٤٠٠-٥٠٠ درجه زیر صفره ! 👿
  من ماکا خانوم, دفه آخری که تهران بودم, ٣٥ سال پیش بود, من از کجا آدرس دکترارو بدونم ؟ 🙄

 28. مهدی جان ساده ترين راه پيدا كردن دكتر ها سر زدن به برجهای در حال ساخت است !
  چرا كه آقايون دكترا در حال حاظر به شغل شريف برج سازی !روی آورده ‏اند !!! 🙄

 29. سلام
  من ادرس و شماره تلفن مطل دکتر علی بابایی زاد متخصص روان درمان می باشد می خواهم
  با تشکر

 30. سلام .من دنبال آدرس و شماره تلفن آقای دکتر جعفر مقیمی متخصص گوش وحلق وبینی هستم لطفاکمکم کنید و بفرستید به میلم باتشکر

 31. سلام.خسته نباشی..من آدرس دکتر طاهره رضایی که متخصص زنان و زایمان هس رو میخوام لطفا راهنماییم کنید..با تشکر!!

 32. hassanpour

  با سلام
  من شماره تماس آقای دکتر جعفر رفیعی جوشقانی که متخصص پوست در تهران هستند را می خواهم.
  تشکر

 33. momenabadi

  سلام
  من در جستجوی فرزند استاد بزرگوارم جناب آقای مرحوم علی اکبر فرشاد هستم . اسم ایشون تا جایی که میدونم اقای دکتر هومن فرشاد هستش. و احتمالا” متخصص کلیه و مجاری ادرار هستن . لطفا” در این امر مهم کمکم کنید

 34. سلام ادرس و شماره دکتر محمدرضا محمد پورمتخصص مغزو اعصاب رو میخواستم میشه کمکم کنید

 35. نويد نقوي

  دوستان سلام من مادرم ٢٠ ساله كه از ميگرن رنج ميبره تو رو خدا هركي ادرس دكتر صالح رمضاني رو يا شماره تلفن ازش داره راهنمايي كنه يا كسي كه واقعا تخصص داشته باشه تو زمينه ميگرن كه بتونه كمكم كنه عذاب ميكشم مامانمو تو اين شرايط ميبينم اگه هركي اطلاعات داري به شمارم ي اس ام اس بده من زنگ ميزنم ?

 36. نويد نقوي

  دوستان سلام من مادرم ٢٠ ساله كه از ميگرن رنج ميبره تو رو خدا هركي ادرس دكتر صالح رمضاني رو يا شماره تلفن ازش داره راهنمايي كنه يا كسي كه واقعا تخصص داشته باشه تو زمينه ميگرن كه بتونه كمكم كنه عذاب ميكشم مامانمو تو اين شرايط ميبينم اگه هركي اطلاعات داري به شمارم ي اس ام اس بده من زنگ ميزنم 09385438395

 37. نیما ایزدی

  سلام- من دنبال شماره تلفن دکتر مهسا کاوه رو میخواستم جراح و متخصص زنان و زایمان هستند. ممنونم میشم کمکم کنید.

 38. ممنون از مديريت سايت بابت كمك كردن به بنده جهت يافتن متخصص دندانپزشكي كودكانبراي پسرم.راستش خانم دكتر ليلا كرايه چيان فوق العاده بود

 39. رضا هستم

  با سلام دنبال مطب دندانپزشکی خانم دکتر مهناز افخمی میگردم،ممکنه آدرسشو بهم بدین؟

 40. Mehdi Amiri مدیر سایت

  خدا رو شکر بلاخره یکی پیدا شد یک جواب بدرد پخور به یک سوال بدرد نخور بده! 🙂

 41. مهديار

  سلام
  بنده دبال ايشون هستم ميتونيد كمكم كنيد اخرين بار مطبشون كرج بود
  خانم دكتر مرضيه حيات بيني
  فرزند كريم
  متولد ٧/٩/١٣٣٥

 42. Mehdi Parsnews Amiri

  من راستش فقط یک دکتر به اسم آقای هادی عبدالهی پیدا کردم که ایشون در مشهد هستند و حتما دکتری نیستن که شما دنبالشون هستین!

 43. Mehdi Amiri مدیر سایت

  من راستش فقط یک دکتر به اسم آقای هادی عبدالهی پیدا کردم که ایشون در مشهد هستند و حتما دکتری نیستن که شما دنبالشون هستین!

 44. کریملر

  با عرض سلام
  چطور می توانم اسم و مشخصات یک پزشک را به لیست شما اضافه کنم؟
  دکتر سید فرزاد محمدی
  فوق تخصص چشم- فلوشیپ قرنیه
  02155420356

 45. Mehdi Parsnews Amiri

  سلام به شما دوست عزیز, همینطور که اضافه کردین, یعنی در قسمت کامنت ها.
  البته من سر فرصت این اسم ها رو در متن اصلی هم اضافه خواهم کرد.

 46. Mehdi Amiri مدیر سایت

  سلام به شما دوست عزیز, همینطور که اضافه کردین, یعنی در قسمت کامنت ها.
  البته من سر فرصت این اسم ها رو در متن اصلی هم اضافه خواهم کرد.

 47. کریملر

  با سلام و تشکر برای پاسخ دهی.
  پس لطفا این مشخصات وارد شود. از توجه شما سپاسگزارم.
  آقای دکتر سید فرزاد محمدی
  جراح و متخصص چشم-فلوشیپ قرنیه
  آدرس مطب: تهران، میدان فاطمی، میدان گلها، ساختمان ویدا، طبقه سوم، 88637367
  با سپاس

 48. Mehdi Parsnews Amiri

  من متاسفانه دوست عزیز, نمیدونم شماره این خانوم دکتر چیه و با شناختی هم که در این ۷-۸ سالی که این سایت رو میچرخونم, از هموطنان بزرگوارمون دارم, تقریبا میتونم با اطمینان ۹۹ درصد و ۹ دهوم در صد بگم که کسی به شما کمکی نخواهد کرد حتی اگر جواب این سوال شما رو بدونه !
  نه اینکه خیال کنی کسی این سوال شما رو نمیخونه, نه, ما روزی ۱۰-۱۵ هزار تا بازدید کننده داریم اما میشه این عزیزان رو به مرده های نفس کش تشبیه کرد, هیچکدوم از این ها در این چند سال, به مغزشونم خطور نکرده که ممکنه زیاد هم بد نباشه که به هموطنی در موردی کمک کرد!
  این بزرگواران فقط وقتی حرکتی از خودشون نشون میدن که چیزی برای بدست آوردن باشه اون هم مجانی, اونوقته که دهنا همه بازه.

 49. Mehdi Amiri مدیر سایت

  من متاسفانه دوست عزیز, نمیدونم شماره این خانوم دکتر چیه و با شناختی هم که در این ۷-۸ سالی که این سایت رو میچرخونم, از هموطنان بزرگوارمون دارم, تقریبا میتونم با اطمینان ۹۹ درصد و ۹ دهوم در صد بگم که کسی به شما کمکی نخواهد کرد حتی اگر جواب این سوال شما رو بدونه !
  نه اینکه خیال کنی کسی این سوال شما رو نمیخونه, نه, ما روزی ۱۰-۱۵ هزار تا بازدید کننده داریم اما میشه این عزیزان رو به مرده های نفس کش تشبیه کرد, هیچکدوم از این ها در این چند سال, به مغزشونم خطور نکرده که ممکنه زیاد هم بد نباشه که به هموطنی در موردی کمک کرد!
  این بزرگواران فقط وقتی حرکتی از خودشون نشون میدن که چیزی برای بدست آوردن باشه اون هم مجانی, اونوقته که دهنا همه بازه.

 50. سلام ما یه موسسه آموزش عالی هستیم که در زمینه پزشکان عمومی و دندان پزشکان فعالیت می کنیم آیا امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی از سمت شما وجود دارد؟

 51. سلام ادرس اقای دکتر صراف یزدی متخصص بیماریهای داخلی رو اگه امکانش هست به ایمیلم بفرستین یا شماره تلفن

 52. محمد باقری

  سلام
  لطفا آدرس و شماره تلفن دکتر قاسم اسکندرنیا متخصص ارتوپد را در سایت قرار دهید

دیدگاهتان را بنویسید