تماس با ما Contact Parsnews Austria group

دوستان شما میتوانید از طریق ایمیل زیر:

you can contact the admins of Parsnews Austria group, using the following Emails

info@parsnews.at

یا or

parsnews.austria@gmail.com

 

شما میتونیداز فرم زیر هم استفاده نمایید :