تماس با ما Contact Parsnews Austria group

دوستان شما میتوانید از طریق ایمیل زیر: you can contact the admins of Parsnews Austria group, using the following Emails

 

info@parsnews.at

یا or
parsnews.austria@gmail.com

 

شما میتونیداز فرم زیر هم استفاده نمایید :