برچسب گذاری توسط: marathon

0

دو ماراتن در وین

00امروز در هوائی بسیار مطبوع، بیست و هشتمین دو ماراتن وین بر گذار شد، در این رقابت که  ۳۴ هزار و ۵۴۲ دونده شرکت کردند، آقای John Kiprotish, دونده ۲۱ ساله کنیایی