برچسب گذاری توسط: kino

آدرس و شماره تلفن سینما های وین! 0

آدرس و شماره تلفن سینما های وین!

00دوستان سینما رفتن در وین هم تفریح  ارزونی نیست، ۲-۳ هفته پیش جای شما خالی با دو تا دخترام رفتیم سینما، میخاستن فیلمی به اسم ویکی و نمیدونم چی چی رو ببینن! ۳ تا...

جدایی نادر از سیمین a separation 12

جدایی نادر از سیمین a separation

00با تشکر از جناب محمودی (راستش نمیدونم که آقای محمودی خودمون، مدیر محترم ترنج هستن یا آقای محمودی دیگری!) که به ما  از طریق ایمیل این خبر رو رسوندن!

error: Content is protected !!