برچسب: iranian joke

جوک های پارس نیوز قسمت دوازدهم

جوک های پارس نیوز قسمت دوازدهم

00 loading… دوستان به علت  طولانی شدن جوک ها در قسمت قبلی، قسمت دوازدهم جوک های پارس نیوز رو شروع کرده و  امیدواریم  که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. با در نظر گرفتن...