برچسب: iran air

اطلاعاتی در باره حمل بار مجاز با هواپیما 0

اطلاعاتی در باره حمل بار مجاز با هواپیما

00بار همراه مسافر توشه همراه مسافر در مسیرهای داخلی ایران و در مسیرهای خارجی به مقصد کلیه نقاط دنیا و برعکس به استثناء امریکا و کانادا به روش وزنی محاسبه می گردد. میزان توشه...

برنامه جدید پرواز های ایران ایر در وین 17

برنامه جدید پرواز های ایران ایر در وین

10لطفا به این نوشته مراجعه فرمایید!

error: Content is protected !!