برچسب: Ciema

آدرس و شماره تلفن سینما های وین! 0

آدرس و شماره تلفن سینما های وین!

00دوستان سینما رفتن در وین هم تفریح  ارزونی نیست، ۲-۳ هفته پیش جای شما خالی با دو تا دخترام رفتیم سینما، میخاستن فیلمی به اسم ویکی و نمیدونم چی چی رو ببینن! ۳ تا...