برچسب: Chello

0

اجرای سرود ای ایران توسط نوازنده خیابانی در شهر لیل فرانسه

00طنین سرود ای ایران در مرکز شهر لیل فرانسه یک نوازنده فرانسوی بنام اریک که سالهاست به ایران و فرهنگ پربارش علاقه دارد اغلب روزها در مرکز شهر لیل ـ فرانسه با ویولنسل (...