برچسب: blaue Donau

آخرین روز پاییز در وین 0

آخرین روز پاییز در وین

00دوستان, امروز در کنار شاخه ای از رودخانه دانوب وین بودم و عکس هایی گرفتم که نشون میده بیخودی به این رودخونه, دانوب آبی نمیگن, رنگ آب, کاملا آبیه!