برچسب: beh omid didar

5

فیلم ایرانی به امید دیدار از محمد رسول اف در ویناله وین

00در جشنواره فیلم ویناله در وین، فیلم به امید دیدار محمد رسول اف در ۲ سینمای وین به نمایش گذشته خواهد شد! در ۲۲ اکتبر  ساعت هشت و نیم بعد از ظهر در سینمای...