برچسب: bahrain

تفسیر جامع بازی ایران وبحرین 8

تفسیر جامع بازی ایران وبحرین

00هر چند که من دیگه به خودم وطرفدار های  بیشمارم در اقصی نقاط دنیا قول داده بودم که دیگه راجع به فوتبال ایران چیزی ننویسم اما برد دیشب بچه ها، شوخی نبود