برچسب گذاری توسط: بهترین شهر،بهترین جا،زندگی،انتخاب،وین،اروپا،استادارد،سلماتی،پوشش پزشکی،اقتصاد،بیکاری،شغل،راحتی،بهترین شهر دنیا،آمار،همه پرسی

rathaus wien, shahrdaari wien 16

وین، بهترین شهر دنیا برای زندگی

بهترین شهرهای جهان در سال 2012 در گزارشی که به نام “وضعیت شهرهای جهان ۲۰۱۲-۲۰۱۳ ” توسط برنامه‌ی سکونتگاه‌های انسانی سازمان ملل منتشر شده شهرهای جهان بر اساس میزان رفاه رتبه بندی شده‌اند.