برچسب گذاری توسط: اعتیاد،مواد مخدر،پیشگیری،درمان،شیشه،مصاحبه،فروش،معتاد،کوکایین،آشپزخونه،تهیه،عمده فروش،تولیدکننده

0

اظهارات تکان دهنده یک تولید کننده شیشه

نشریه «تجارت فردا» ضمن یک گزارش با سرشاخه تولید شیشه در جنوب تهران به گفتگو نشسته است. آخرین حرف او این است که «ما آلوده این کار هستیم و بازار هم تشنه جنس است!»