برچسب: مردم

نظر سنجی درباره توافق هسته ای

نظر سنجی درباره توافق هسته ای

00 دوستان, بسیاری از هموطنان بعد از اعلام  بیانیه ای در مورد دستیابی به توافق هسته ای بین ایران و ۵ + ۱ به شادی و پایکوبی پرداختن, در این نظر سنجی, فقط میخواهیم...

دزد آبادی ما 0

دزد آبادی ما

00وای که ردپای دزد آبادی ما، چقدر شبیه چکمه های کدخداست! روزیکه ردپای بجا مانده، شبيه چکمه های کدخدا بود! یکی میگفت: دزد چکمه های کدخدا را دزدیده. دیگری میگفت: