برچسب: مادر،پدر،فرزند،دختر،اینترنت،مدرسه،معلم،تعلیم،تربیت،زن،شوهر،طنز،شوخی

اینترنت و عوارض جانبی! 4

اینترنت و عوارض جانبی!

00دوستان میخوام امروز توجه پدر و مادر ها رو به موضوعی جلب کنم که به نظر من خیلی مهمه، اونم داستان بچه هاست و اینترنت، اینترنت دیگه پیر و جوون و بچه و بزرگ نمیشناسه،...