برچسب گذاری توسط: لوحه

1

منشور حقوق بشر

00میگم سیبیل گذاشتم بهم میاد؟ میگه قبلا که سیبیل نداشتی, منو یاد بابام مینداختی. میگم حالا چی ؟ میگه حالا یاد بابا بزرگم! خدا بیامرز, هر وقت منو میدید, بهم شکلات میداد , تو...

error: Content is protected !!