برچسب گذاری توسط: قطعنامه

0

Hotel Zarifolnia

00دوستان خبر بسیار موثقه, به پیشنهاد شهردار وین, میخوان اسم هتل کوبورگ, محل برگزاری مذاکرات هسته ای در وین رو عوض کنن بزارن Hotel Zarifolnia. رو سر درشم بنویسن:

error: Content is protected !!